Christelijke school ca. 1914-1915

Chr. school Koudum omstr. 1910

Deze foto zit in het archief van Romke en Martzen de Jong bij HK, maar zonder nadere informatie. Het is duidelijk dat de onderwijzer rechts meester Van Dijk is, nu met bolhoed in plaats van zijn vertrouwde pet. De meester links is mogelijk Adema. Matrozenpakjes waren in de mode, zowel voor meisjes als voor jongens. Akke de Jong-Fekkes liet in nov. 2023 weten dat op deze foto drie kinderen staan van aannemer Hendrik Douwes de Jong en Wietske Sybolts Wiersma, te weten: Martje, geb. 1905 (achterste rij, 2de van links), Douwe, geb. 1902 (achterste rij helemaal rechts) en Sijbolt, geb. 1907 (voorste rij 4de van links). Met deze informatie is de foto te dateren op ca. 1914-1915, ook omdat zoon Tjeerd, geb. 1909, niet op de foto staat, mogelijk omdat hij nog niet op school zat. Romke en Martzen de Jong zijn geboren in 1905 resp 1908. De kans is groot dat een van hen op deze foto staat. Bedankt Akke! Wie volgt. 

Deze foto, nr. 6 volgens het bordje, moet in hetzelfde jaar als de bovenstaande zijn gemaakt. De juf is M. Muller en links staat meester van Dijk. Helaas zijn de namen van de leerlingen niet bekend. Ontvangen van Jaap D. van der Veer.

Chr. school Koudum ca 1910 groep 3

Ook hier draagt Van Dijk een bolhoed, maar de foto die genomen moet zijn tussen 1910-1915, behoort waarschijnlijk niet tot dezelfde jaargang als de anderen op deze pagina, omdat de tekst op het bordje anders is. De namen zijn niet bekend. De foto komt uit de nalatenschap van Marie Bergsma-Pries en maakt deel uit van haar archief bij HK.