Hendrik de Jong en Wietske Wiersma

Een foto van rond 1900 van Hendrik de Jong en Wietske Wiersma. Hendrik werd geboren op 18 juni 1879 te Kornwerd en was een zoon van Douwe Tjeerds de Jong en Wijke Johannes Hengst. Hij is overleden te Koudum op 31 jan. 1930. Wietske werd geboren op 15 febr. 1876 te Workum als dochter van Sijbolt Tjeerds Wiersma en Martje Hinnes Visser. Zij is overleden te Koudum op 25 febr. 1943. Hendrik en Wietske trouwden in Workum op 18 mei 1901. Ze kwamen in 1906 naar Koudum toen Hendrik de timmerzaak van Ids de Jong aan de Ooste (nu nr. 59) had overgenomen. In 1915 verhuisden ze naar het nieuw gebouwde bedrijfspand aan de SymkeWyk. En rechts Hendrik met Wijke naast het huis bij de Symkewyk. Deze foto is gemaakt door Douwe van Noggeren

Hun kinderen: Douwe (1902-1970), Sijbolt (1903-1905), Martje (1905-1990), Sijbolt (1907-1971), Tjeerd (1909-1992), Wijke (1912-1913), Wijke (1913-2007) en Hinne (1915-1988).

 
Foto voor de timmerzaak van Hendrik de Jong aan de Wyk. Er zijn weer een partij kozijnen klaar om afgeleverd te worden buiten Koudum. Rond 1920. V.l.n.r.: Douwe, Sijbolt en hun heit Hendrik de Jong. Fotograaf: waarschijnlijk Douwe van Noggeren. Collectie Hindrik de Jong.
 

De kinderen van Hendrik en Wietske op de foto gezet op 25 mei 1964. Staand v.l.n.r.: Douwe, Hinne, Sijbolt en Tjeerd. Zittend v.l.n.r.: Martje en Wijke (foto uit de nalatenschap van Wijke de Jong).