Christelijke school 1926

Op 10 juli 2020 stuurde Dita de Haan deze schoolfoto. Ze schrijft: Op de foto staat waarschijnlijk Jan de Vries (1916-1992), oudste zoon van Sjirk de Vries, broer van mijn beppe Ieke van de Veen - de Vries (Ale-Ieke) en Wilhelmina van Dijk (uit Workum). Maar ik heb geen idee wie Jan op deze foto dan zou zijn. Hun tweede zoon Rinze is geboren in november 1918.  Beide jongen kunnen er op staan omdat dit niet een klassenfoto van groep vier is, zoals het bordje aangeeft. Destijds gingen leerlingen met broertjes en zusjes per groep op de foto. De foto is afkomstig van Jannie Nauta-de Vries, de jongste van zes kinderen van Sjirk en Wilhelmina. Dita kreeg hem toegestuurd van Jaap Zalm; ja, de broer van Gerrit, zoals ze schrijft. Jannie Nauta-de Vries is hun Tante. Wie helpt ons aan de namen?

Ook van deze foto is op dit moment geen van de namen bekend bij Histoarysk Koudum. Hij is afkomstig uit de familie Siebe Stellingwerf.

Wie Boukje Veldstra gekend heeft, zelfs pas toen ze al wat ouder was, herkent haar meteen op deze foto van groep 6 uit 1926. Ze staat rechts met de armen gekruisd. De foto is afkomstig uit een fotoalbum van Gerhard Koopmans, die de namen eronder schreef. Achterste rij: Tiete P. Feenstra en Klaas D Visser. 2de rij; Reinskje van der Meer, Rinke Valk, Luitzen Stellingwerff, Anne Abma, Jan D. de Vries, Kornelis D. de Vries, Meester Van Dijk. 3de rij: Auke Hendrik Zeldenrust, Otte J. de Jager, onbekend, onbekend, Arend Stellingwerff, Nienke O. Bouwstra, juffrouw Rinzema, Hinke W. Visser, Pier J. Aukema, Doetje Schuurman, Boukje W Veldstra. 4de rij: Frans Ros, Anneke U. Visser, Hendrik Walda, Trienke J. Gras, Lucie de Jong. Voorste rij: Jan Koornstra, Piertje Attema, Tjitte de Boer, Heike Zeldenrust, Christ Drayer en Geert Walda.