Ale en Ieke van der Veen, timmerman

Ale van der Veen

Ale en Ieke woonden aanvankelijk aan de Vermaningsweg, nu nr. 27. Daar is deze foto van Ale genomen (ingestuurd door Jelle de Jong).

Ale van der Veen (1893-1988), timmerman te Koudum. Zijn ouders zijn Rinke en Immetje van der Veen. Ale was getrouwd met Ieke de Vries, en zij was baker. Ale had de gewoonte dingen twee keer te zeggen en daarom werd hij wel Ale Ale genoemd (foto ontvangen van Dita Sassen-de Haan).

Dita stuurde ook deze fraaie opname links, afkomstig uit de verzameling van haar moeder Immie de Haan-van der Veen, dochter van Ale en Ieke van der Veen-de Vries. Links, leunend op de schep, staat Doede de Vries en (Beppe) Ieke de Vries zit op krukje te melken, schrijft Dita. Zij attendeerde tevens op de foto rechts (afgedrukt in: Koopmans, Galama oant gemeente HON, p. 122) waar Ieke en Doede ook samen op staan; helemaal links. Het betreft de boerderij van Jurjen en Trijntje Bouma-Abma, stationsweg 40, Molkwerum. Zij zijn het echtpaar zittend in het midden, met achter hen: Botte, Thomas, Pietje en Jeljer. Opvallend zijn de twee fietsen, die kennelijk met een zekere trots getoond werden, net als de koeien op de foto links. Het is denkbaar dat deze foto bij de Bouma's is genomen. De dame met de grote hoed kan in dat geval Pietje Bouma zijn. Zij lijkt dezelfde kleding te dragen als op de andere foto.

Jacob Binckesstraat 12, op de kruising met de Zwarteweg en de Snakke, gefotografeerd 1e helft jaren 60. Hier woonden destijds Ale en Ieke van der Veen-de Vries, (foto gemaakt en beschikbaar gesteld door Appie van Dijk, Assen).

Dita de Haan maakte een prachtig fotoalbum voor haar 96-jarige moeder Immie de Haan - Van der Veen, geb. 1927. Het is als bijlage toegevoegd en in te zien via de koppeling onderaan deze pagina.