Wiebe Munniksma en Jelle Kroondijk, militairen in 1939

Vanwege de oorlogsdreiging werd in 1937 een een nieuw militair vliegveld nodig geacht, ter realiseren tussen Bergen aan Zee en Alkmaar; Vliegveld Bergen. Het diende als onderafdeling voor het vliegveld in Leeuwarden. Volgens de website van het Ministerie van defensie is Bergen operationeel geweest van 1 juli 1937 tot 10 juni 1944. Anderen schrijven dat het in 1939 is gebruik is genomen. De foto's op deze pagina zijn in 1939 gemaakt, in en rond het vliegveld en zijn ingestuurd door Rein W. Munniksma. Zijn vader Wiebe Munniksma (1911-2006), staand tweede van links, heeft tijdens de mobilisatie van 1939 als militair gediend op dit vliegveld. Op deze foto staan zelfs twee man uit Koudum: helemaal links staat Jelle Kroondijk. De mobilisatie is afgekondigd eind augustus 1939. Acht maanden later werd Nederland bezet. Wiebe zou zich tijdens de oorlog inzetten voor onderduikers en ander verzetswerk.

Helemaal links is Wiebe. Hij was hospik. Op de andere foto loopt hij in het midden.

Wiebe staat links in het groepje van drie rechtsboven.

Ook deze foto is uit de tijd dat Wiebe gelegerd was op het vliegveld. Een dagje naar het strand bij Egmond aan Zee. V.l.n.r.: Jacob de Boer, Jitske, een zuster van Wiebe, met voor haar Wiebes broer Siemon, dan Wiebe en vader Rein Munniksma.