Jan Kooij

Jan Kooij, geb. Koudum, 16 okt.  1924, ovl. Sneek 26 dec. 1944, was een zoon van Johannes Kooij (Visvliet 12 febr. 1893  - Haulerwijk 13 juli 1927), leraar aan de ULO te Koudum, en Grietje Jeltje Schut (Koudum 1 nov. 1901 - Sneek 17 sept. 1957). Hij is doodgeschoten op de Oosterdijk in Sneek door een Duitse soldaat. Jan was ongehuwd en woonde in 1944 met zijn moeder en broer Pieter (1926-2002) in Sneek aan de Spoorstraat 3. Hij staat te boek als gereformeerd, was zonder beroep en voetbalde bij de Christelijke Voetbalvereniging ONS in Sneek. Sipke Tjerkstra herinnerde zich Jan Kooij en diens broer nog wel uit de oorlog, toen deze blijkbaar ook wel in Koudum bij de onderduikers in het Arkje bij It Feitesân te vinden was. Jan Kooij wie in grutte sterke fint en in ruzysyker. Hy hat in kear probearre it boatsje fan de ûnderdûkers sinke te litten, aldus Sipke. Jan is begraven te Koudum bij de kerk. Op 4 mei 1946 is zijn dood herdacht en is namens het dorp door de Oranje-Vereniging een krans op zijn graf geplaatst. Helaas is van hem geen foto beschikbaar.

Over de toedracht van de dood van Jan Kooij onderstaande informatie van Jack Kooistra op www.wo2slachtoffers.nl/, ingezonden door Johannes Hoekema.

Op Tweede Kerstdag was hij op het ijs (vermoedelijk aan het schaatsen) en maakte hij opmerkingen in de richting van enkele jongedames, over hun samenzijn met Duitse militairen. In het begin van de avond liep Kooij op de Oosterdijk. De eerder genoemde jongedames wandelden daar ook en wezen de soldaat op Kooij. Die vernam dat en rende hard hollend weg. De Duitser schouderde zijn geweer en vuurde enkele malen op de vluchteling. Kooij werd geraakt en was op slag dood. Mevrouw Akkerman die daar ook liep met vriendinnen, werd eveneens geraakt. Daar heeft zij haar gehele leven fysiek ongemak aan overgehouden. Aan de broer van Jan Kooij heeft zij later verteld hoe deze werd neergeschoten. Volgens haar tilde de Duitse soldaat het hoofd van de roerloos op zijn buik liggende Jan omhoog en liet het meteen weer vallen toen hij zag dat Jan dood was. De broer kwam later achter de identiteit van de jongedames die bij het incident betrokken zijn geweest, maar zij weigerden verdere details te verstrekken.

De Oosterdijk in Sneek. Foto afkomstig van sneek.haakmeester.com