Nieuweweg 42, boerderij

De fraaie koprompboerderij aan de Nieuweweg nr. 42, van destijds Piet Schut. Op de foto v.l.n.r.: Pieter Schut, Aukje Schut-Ganzinga, ? Harkema, de man bij het paard heet Jabik Schut en de man helemaal rechts is Albert Hornstra, die zomers hielp te 'ûngetiidzjen'. Op deze locatie staat nu de in het model van de oude boerderij gebouwde onderkomen van Pitch en Putt (foto uit de collectie Tine van Dijk-Hornstra).
In 1964 hebben mijn ouders, Sjerp en Rimke Couperus-Zijda, deze boerderij gekocht van de fam. Schut, schrijft hun zoon Rein Couperus en hij vervolgt: Zij hadden na hun trouwen eerst een klein boerderijtje aan de Ooste, zijn toen verhuisd naar Kolderwolde en keerden in 1964 terug naar Koudum, aan de Nieuweweg. Samen met mijn ouders, mijn twee oudere zussen (Jeltsje en Anneke) en later mijn jongere broer René, heb ik daar tien jaar gewoond. Mijn ouders zijn ook degenen die het oude voorhuis vervangen hebben door een nieuw huis, wat nog steeds in gebruik is bij wat nu de Pitch en Putt is. In 1974 zijn wij verhuisd naar de Stationswei nr. 28 tussen Koudum en Molkwerum, waar ik nu nog steeds woon. Gert en Nel Abma zijn degenen die in 1974 de boerderij van mijn ouders hebben gekocht, en daar sindsdien lange tijd hebben gewoond. Zij woonden tot dan al aan de Nieuweweg, maar op een ander nummer. Zelf heb ik van mijn 3e tot mijn 12e op de boerderij aan de Nieuweweg
gewoond, en heb daar een prachtige jeugd gehad. Fijne herinneringen aan een mooie tijd. In 2007 zijn mijn ouders overleden, zijn woonden toen opnieuw in Koudum, aan de Wjukslach nr. 13. En ja, daar wonen nu...Gert en Nel Abma.