Nazaten van Dirk Pieters Visser (1766-1843) visserman bij de Zijl

Maar liefst 304 Friezen namen in 1811 de naam Visser aan, nog los van de varianten met dezelfde betekenis. In werkelijkheid zullen het er nog meer zijn geweest want niet alle akten bleven bewaard. De naam gold veelal ook voor de kinderen en kleinkinderen van de aangevers, waarmee het aantal Vissers in Friesland meteen in de honderden zo niet duizenden liep. Op het gemeentehuis te Koudum schreef men er achttien in, een opvallend hoog aantal, meer dan in vissersplaatsen als Lemmer, Staveren, Makkum of Hindeloopen. Maar minder dan in Workum want daar meldden zich wel drieëntwintig. Het zal duidelijk zijn dat velen die anno 2018 onder de naam Visser door het leven gaan, wortels hebben in de waterrijke Zuidwesthoek.

Men koos het beroep als naam, het zal duidelijk zijn dat niet iedereen familie was. Het gros van deze mensen had wel gemeen dat ze opgroeiden en leefden bij de waterkant. De Vissers die zich te Koudum inschreven kwamen behalve uit de plaats zelf (8) uit: Molkwerum (7), Oudega (1), Nijega (1) en Elahuizen (1). In die plaatsen viel genoeg te vissen, ook in Koudum; vergeet niet dat het dorp destijds nog aan alle kanten omgeven was door water want de Heanmar, de grote en kleine Gersloot en de Flait waren toen nog niet drooggelegd.

Een van de Koudumers die zich Visser noemden was Dirk Pieters. Nadat Sjoerd Huitema bijgaande parenteel maakte met hem en zijn vrouw Jeltje Abes als stamouders, drong de vraag zich op waar zij woonden. In Hisgis vond Sjoerd dat het De Zijl was, daar bezat het echtpaar het perceel ongeveer op dezelfde plek waarop anno 2018 visserman Otte Bajema zijn basis heeft. De situatie was geheel anders want de weg lag toen nog niet op de Slaperdijk, maar volgde een traject ten oosten daarvan. En het vissershuis aan het water, Zijl 18, stond er toen nog niet. Dirk Pieters Visser en Jeltje Abes woonden in een ‘deftige huizing’, zoals in een koopakte staat, op ongeveer de locatie van Zijl 14. Ze kochten het in 1797 van de moeder van Jeltje.

Verder lezen, door te klikken op de koppeling onder deze pagina.

Het dorp Koudum op de overzichtskaart van het kadaster 1832. In de Var, rechtsboven in deze tekening is het keerdeurencomplex van de Zijl links te zien en de brug rechts. De Zijl maakte onderdeel uit van de Slaperdijk. De weg naar Workum kronkelde toen nog over de oude Kolderdam, ten oosten van de slaperdijk. Dirk Pieters Visser woonde in een van de huisjes bij de haakse bocht in de weg.