Motorwedstrijd bij de Wyk, 1929

Deze foto is gemaakt op donderdag 5 sept. 1929. In het kader van het dorpsfeest werd op die middag om 3 uur een motorrijwielbehendigheidswedstrijd gehouden op het feestterrein naast de zuivelfabriek (foto collectie HK).

In de advertentie in de Zuid-Westhoek (31 augustus 1929) werd de wedstrijd als volgt aangekondigd: “Motorrijwielbehendigheidswedstrijd in twee klassen (lichte en zware motoren). Vrije deelname. Inleg f 1,-. Aangifte bij U. Stoker (tel.no. 10). Prijzen: verguld zilveren en bronzen medailles, waarvan één aangeboden door U. Zwaan.”  In het verslag van de wedstrijd in dezelfde krant (14 september 1929) staat het volgende vermeld: “Om ruim 3 uur werd het terrein ontruimd voor de motorrijwielbehendigheidswedstrijd. Aan deze wedstrijd namen 16 motorrijders deel. Zij moesten eerst 5 vlagjes in melkbussen werpen, daarna 2 hoeden onder het rijden weg van een paaltje nemen en vervolgens een eind verder weer op twee andere paaltjes aanbrengen; daarna moesten zij door een hindernis van latten rijden, om tenslotte over een smal uitloopende treeplank den start te bereiken. Slechts 2 motorrijders brachten het er zonder strafpunten af."


1e pr. Verg. zilv. med. K. Kooistra, Akmarijp bij Joure;
2e pr. Verg. zilv. med. L. Schaap (Eesterga)
3e pr. Bronzen med. G. Bakker, Workum
4e pr. Bronzen med. (aangeboden door den heer U. Zwaan), J. v.d. Horst, Hemelum.

Op de foto staan de vier prijswinnaars van links naar rechts afgebeeld (informatie en foto afkomstig van Tresoar, kentekens).

Deze foto met onbekende herkomst hoort bij dezelfde gelegenheid, te zien o.a. aan de vlaggen en de tent. De eigenaar liet weten de foto gekocht te hebben van iemand die in Koudum had gewoond.

Ook deze foto lijkt in 1929 bij de motorenwedstrijd te zijn genomen en niet een jaar later bij Historica, toen het slecht weer was (ingestuurd door Trijntje Snijders-van der Veer).