Wouter en Woltje van der Molen - Hoekema

Wouter van de Molen werd geboren op 1 mei 1883 te Staveren als zoon van Ype Gerrits van der Molen en Grietje Eelkes Wouters. Woltje Hoekema werd geboren te Koudum op 12 mei 1886 als dochter van Hendrik Hoekema en Lamkjen Terpstra. Hierboven van beiden een foto uit de tijd voor hun huwelijk dat plaatsvond in het oude gemeentehuis in de Hoofdstraat, op 7 november 1912.

 

Wouter (1883-1969) en Woltje (1886-1965). Links Wouter van der Molen in 1967. 

Het huis aan de Vermaningsweg Wouter en Woltje op'e bank

Links Wouter en Woltje met een 'útfanhûzer' voor hun huis aan de Vermaningsweg. Op de foto rechts zit het echtpaar in hun voortuin op de bank.

Wat kin my dy termometer skele !

Wouter was botermaker in de  Koudumer zuivelfabriek. In zijn jongensjaren was hij visserman op een logger. Wouter speelde bij Richard Holl, op een bariton zo te zien. Hij viel een keer van de trap in de zuivelfabriek en had daarbij een hele dure thermometer in zijn hand. Meindert de Witte stond onderaan de trap en die riep: "Tink om dy djoere termometer, tink om dy termometer!". Toen Wouter onderaan de trap lag, en bleek dat hij niets gebroken had, gooide hij uit nijd de thermometer tegen de muur aan diggels... "Sjesa" zei hij, "leaver dy termometer kapot as ik..."

Woltje (r) met haar zuster Ruurdje die op 5 juli 1900 te Hindeloopen trouwde met Jappe Ynzes de Jong. Deze foto komt uit de nalatenschap van Jan en Geertje Terpstra de Jong. Geertje is een dochter van Ruurdje en Jappe. Ook Jan en Geertje woonden aan de Vermaningsweg en ook hij werkte bij de zuivelfabriek.

Het echtpaar kreeg twee zonen Ype (l) en Hendrik. Rechts mem Woltje met Hendrik.

Ype, Wouter, Woltje en Hendrik.

Hendrik (L) en Ype van der Molen. Ype was in 1928 een van de oprichters van de voetbalclub Unitas, het latere S.V. Oeverzwaluwen.


Wouter van der Molen over zijn vader Hendrik: Hendrik van der Molen was een van de eerste Koudumers die in Duitsland te werk werd gesteld tijdens de tweede wereldoorlog. Toen was er nog geen sprake van onderduiken. In het begin is hij zelfs twee keer thuis geweest met als voorwaarde dat als hij niet terugkwam zijn broer Ype opgepakt zou worden. Gelukkig kon Hendrik daar al vrij gauw bij een bakker aan de slag. Hij heeft er een redelijk goede tijd gehad bij bakker Wilhelm Lohoff in Thale in de Harz. Dat was dus in het oostelijk deel van Duitsland en dat werd door de Russen bevrijd. Bakker Wilhelm was anti-Hitler en op de morgen dat de Russen Thale binnengetrokken kwam de bakker met een portret van Hitler in de bakkerij en haalde de lijst er vanaf en zei tegen de mannen: zo nu ga ik even lekker "scheissen". Dus duidelijk hoe hij erover dacht! Hendrik was nu ook bevrijd maar hij was nog lang niet terug in Koudum. De Russen hadden het daar te vertellen en die hadden, volgens zijn zeggen, een hekel aan Nederlanders waardoor het nog tot november geduurd heeft voordat hij weer thuis was. Gedurende die hele tijd (van mei tot november) hadden ze in Koudum niets meer van hem gehoord. Hij is totaal vermagerd en berooid thuis gekomen na een lange reis, soms met de trein maar vaak te voet. Op een avond belde hij bij zijn aanstaande schoonouders in Oudega aan en deze konden natuurlijk hun ogen niet geloven. Er werd de volgende dag een knallend feest voor hem gegeven in de bovenzaal bij Aart en Hinne. Toen is hij aan het werk gegaan bij Mensonides want daar werkte zijn broer Ype ook en konden ze nog wel een goede bakker gebruiken. In 1948 is het  paar getrouwd en ze hebben tot 1951 in het huisje gewoond naast Piet Bandstra, dat ook in dit album staat. In 1951 zijn ze naar Ferwerd vertrokken waar beide broers samen een bakkerij runden en in 1969 zijn ze weer in Koudum terug gekomen in de bakkerij die ze over hadden genomen van Keuning [Hoofdstraat 9]. 

Hendrik van der Molen staat hier met de broodkar voor de winkel van destijds bakker Mensonides. Foto's en informatie van Wouter van der Molen jr.