Folkert en Klaaske Muizelaar - Prikkel

De familie Muizelaar omstreeks 1910 voor hun bakkerij in de Kninebuert, nu nr. 11. V.l.n.r. de zonen: Jan (1894, zie hieronder), Willem (1890), Simke (1900) en Theunis (1903). Staande in de deurpost moeder Klaaske Muizelaar- Prikkel en schoonmoeder Suzanna Prikkel-Munnix, vader Folkert Muizelaar (1861-1947) en zoon Harmen (1897), trouwt Koudum 5 aug. 1920 Ida Swier (foto collectie G. Koopmans bij Tresoar).

5 maart 2018, Jan van der Veer skriuwt oan Jelle de Jong: De Prikkels binne yn de minne tiid hast allegearre nei Noard Hollân ferhuze en yn Enkhuizen, Wieringwerf, Hoorn, Middenmeer ensfh. bedarre. Yn de Súdwesthoeke wie gjin wurk mear foar harren. Myn suster, en ek de dochter fan omke Jo dy’t as lyts famke ferdronken is, binnen nei dizze beppe Susanna neamd. Ik wit net wêr’t se yn Koudum wenne ha. Myn heit en mem hiene it wol gauris oer tante Margje, sy wie troud mei omke Wouter, in túnker. As ik eartiids troch de Haadstrjitte yn Koudum ried, lei der yn it ferlingde dêrfan in grêfstien fan in Prikkel, dat wie ek femylje. Yn it boek ‘125 jier Kristlik Underwiis te Koudum’, wurde ek Prikkels neamd. Op side 65 steane op de klassefoto fan 1907 in Jan Prikkel, Ate Prikkel en Sanne Prikkel. Dy Sanne liket in hiele protte op beppe Suzanna, dat moat har wêze! Ik moat nog wol in stambeam fan de Prikkels ha.

Jan Muizelaar was door de mobilisatie van 1914 in Serooskere Zeeland gestationeerd, waar hij Adriana Aagje Geluk leerde kennen. Ze trouwden. Bij het huwelijk gaf hij het beroep van kweker op. Mogelijk heeft dit te maken met de proeftuin of met een eigen stukje tuin. In de jaren voor 1914 werd het kweken van groenten zeer actueel in Koudum, mede door de proeftuin.

Kleinzoon Jan Muizelaar stuurde vanuit Serooskerke bovenstaande foto's en de onderstaande tekst. Rechts de winkel van Muizelaar in Serooskerke met op de foto Adriana Muizelaar-Geluk en de kinderen Truida, Rinus en Folkert. Het assortiment van de winkel had overeenkomsten met die van Willem Muizelaar te Koudum.

Demobilisatie en Jan Muizelaar

Dat een oorlog ook iets positiefs kan brengen, blijkt uit het volgende. Hoewel al in november 1918 een wapenstilstand was getekend, werden de soldaten die in Serooskerke waren gelegerd pas in maart 1919 gedemobiliseerd. Eén van hen was de Fries Jan Muizelaar, geboren in 1894 in Koudum. Hij kon naar huis maar had geen haast om naar zijn woonplaats Koudum terug te keren. De reden hiervan was dat hij in Serooskerke de liefde van zijn leven had gevonden. Hier leerde hij de in 1896 geboren Adriana Aagje Geluk kennen. Zij was de dochter van Marinus Geluk en Geertruida Geluk-de Jonge.
Marinus Geluk was bakker en woonde in de Dorpsstraat (sinds 1 juli 1966 Torenstraat) op nummer 13. Toeval of niet, Jan kwam ook uit een bakkersgezin, zijn vader was bakker in Koudum. Waarschijnlijk heeft Jan Muizelaar na zijn demobilisatie bij zijn aanstaande schoonvader in de bakkerij geholpen. In 1920 trouwden Jan en Adriana in Serooskerke. Niet lang daarna vertrokken ze naar Koudum. Hier probeerde Jan werk te vinden. Volgens de trouwakte was hij kweker van beroep. In Koudum werd het gezin uitgebreid met twee kinderen, Folkert en Truida. Vervolgens verhuisde het gezin naar Ee in Friesland, waar in 1926 zoon Rinus werd geboren. 
De verdiensten in Friesland waren echter zo slecht dat bakker Marinus Geluk het jonge gezin in 1927 naar Serooskerke haalde. Hij kocht in de Dorpsstraat, naast zijn woning, twee pandjes met de huisnummers 9 en 11 (nu is het één woning met huisnummer 11) Hier begon Jan Muizelaar een drogisterij. Naast drogisterijartikelen verkocht hij ook fotoartikelen, schrijfpapier, tekengerei, leverde drukwerk en had een bibliotheek waar men tegen een kleine vergoeding een boek kon lenen. Muizelaar hield dagelijks bij wat er in zijn winkel werd omgezet. Dat noteerde hij in een schrift en berekende zo zijn omzet per dag en week. In 1960 trokken Jan en Adriana zich terug uit de zaak en hun zoon Rinus zette de zaak voort (later met zijn vrouw Corrie). In januari 1967 overleed Adriana Muizelaar-Geluk en anderhalve maand later haar man Jan (afkomstig uit: Frans van den Driest, 'Serooskerke en de Groote Oorlog (1914-1918)' in: dorpsraadkrantje van Serooskerke).