Eeuwke en Riemke Mensonides - Schürer; Centrale Bakkerij

De bakkerij van Mensonides aan de Hoofdstraat nr. 11, toen nog met een enkele voordeur. De laatste bakker in dat pand was Wouter van der Molen. Vader Siebolt en zoon Eeuwke Mensonides waren er bakker vanaf 1899. Sybolt bakte tot dat jaar in de Kninebuert. De advertentie stond in de Leeuwarder courant van 14 dec. 1899. 

Per mei 1920 is de bakkerij omgevormd tot Centrale Bakkerij genaamd 'Het Ideaal', als gezamenlijke onderneming van vier Koudumer bakkers. Mensonides verkocht in februari 1920 zijn pand met inventaris voor 10.000 gulden aan de vennootschap en werd mede-eigenaar voor 1/4 part. De verbouwing kostte 900 gulden. Het is op de foto links duidelijk te zien dat de Centrale Bakkerij, te herkennen aan het bord op de dakgoot, in het pand van Mensonides werd gevestigd, maar nu heeft het pand twee voordeuren (foto ontvangen van Wouter van der Molen, advertenties: Nieuwsblad van Friesland 30 jan. en 18 mei 1920).


Ook deze foto is van voor 1941 want het oude gemeentehuis staat er nog. De foto rechts zou het personeel van de Centrale Bakkerij betreffen, maar het is onbekend wie de afgebeelde personen zijn. In juni 1940 schreef bakker Jouke van der Veer zich in bij de kamer van koophandel als eigenaar van voorheen Centrale Bakkerij 'Het Ideaal'. Hij liet een jaar eerder nieuwe ovens plaatsen. Beide foto's zijn aangeleverd door Wouter van der Molen.

In 1924 stond het 1/4 part van Eeuwke Mensonides te koop (Leeuwarder courant  9 dec. 1924) De advertentie rechts stond in: De Standaard, dagblad van de Antirevolutionaire Partij, 28 mei 1937.

Eeuwke Mensonides stond in de jaren 30 in advertenties als agent te Koudum van de Holland Amerika Lijn. Dit agentschap nam hij over van Klaas Okkinga die zelf naar Amerika was geëmigreerd. Okkinga was een oom en de pleegvader van Eeuwkes vrouw Riemke Schurer. Het bordje op het tweede pand links is van de Holland Amerika Lijn. Dit is niet het pand van de centrale bakkerij.

Siebolt Mensonides, geb. Wommels 4 maart 1864, daar ovl. 22 jan. 1931, bakker te Koudum, zoon van Eeuwke Tjerks Mensonides en Johanna Siebolts Tiemersma, trouwt 1. Koudum 10 mei 1890, Rensche Kripz, geb. Wommels 1868, dochter van Frans Lambertus Kripz en Liefke Tjipkes Zijlstra, Siebolt trouwt 2. Koudum, 29 dec. 1904, Maria Clara Piersma, geb. Parrega 1870, dochter van Simon Piersma en Gatske Ykema.
De kinderen van Siebolt en Rensche:
1. Eeuwke, Koudum 27 juli 1891 - 11 okt. 1959, bakker, trouwt Koudum 4 juli 1918 Riemke Schurer, geb. Koudum 1895, dochter van Hendrik Schurer en Trijntje de Vries.
2. Frans, 7 okt. 1894, trouwt Koudum 10 aug. 1920 Jantje Schotsman, geb. Lemmer 1898, dochter van Haye Schotsman en Hendrikje Rippen.
3. Johanna, Koudum 2 sept. 1896 - 27 maart 1951, trouwt Koudum 5 aug. 1921 Pieter Bandstra, geb. Heeg 1896, zoon van Louw Bandstra en Hendrikje de Jong.
De kinderen van Siebolt en Maria:
1. Lieuwke (dochter), 29 juni 1906 - 12 juli 1906.
2. Lieuwke (zoon), 31 mei 1908, trouwt Koudum 12 april 1934 Trijntje de Boer.

Drie dames en een jongetje uit Koudum poseren voor de fotograaf. V.l.n.r. ziet men een dochter van Nammen Roosjen, Mina de Carpentier, Lieuwke Mensonides en Letje de Carpentier. Gezien de leeftijd van Lieuwke is de foto omstreeks 1911 gemaakt. De familie Carpentier was verbonden met 'Klein Beuckenswijk' aan de Nieuweweg nr. 2. Hier woonde hun tante mevrouw de Rochefort.

Dit zijn de dochters van bakker Eeuwke Mensonides en Riemke Schürer. V.l.n.r.: Clara (1924), Trijntje, Bettie (Berber, 1935) en Renske. Informatie over de namen werd gegeven door Wytze E. van der Veer uit Californië, zoon van Trijntje. Hij schrijft: Volgens mijn moeder was deze foto gemaakt voor het 25 jarig huwelijk van haar ouders. Deze foto stond bij onze beppe in huis op de piano, en er hangt nu een afdruk bij mijn moeder aan de muur. De vier zusters hebben geen mannen meer, maar zoeken elkaar, met z'n vieren, nog vaak op.