Anne en Sietske Osinga - Dijkstra

   

Anne Osinga, Gaastmeer 6 aug. 1909, ovl. Franeker 21 okt. 1999, zoon van Arjen Osinga en Elisabeth Swart. Hij kwam met zijn ouders vanuit Gaastmeer op een van de boerderijen in de Haanmeer, omdat een familielid als 'strykjildskriuwer' geld had geboden en er aan was blijven hangen. Anne had een broer Frans en twee zusters Hiltje en Sietske. Osinga werd samen met zijn zuster Hiltje (muoike Hil) bedrijfsleider van de manufacturenzaak van R.P. de Boer - filiaal Koudum - in het niet meer bestaande pand bij de kerk op nr. 31. In de oorlog ontpopte Anne Osinga zich als illegaal werker voor de Landelijke Organisatie tot Hulp aan Onderduikers. Hij deed verslag aan de ondervragers van de Vereniging 40-45.

Anne Osinga as 'jongfeint'. De advertentie staat in Koudumer feestnieuws, 24 juli 1948.

Dit zijn Arjen Osinga en Elisabeth Swart, de ouders van Anne en zijn zuster Sietske. Zij trouwde Wiebren de Vries en dreef een winkel in hoeden en petten, aan de Hoogstraat op nr. 8.

Anne Osinga trouwde (Koudum 5 juni 1947) Sietske Dijkstra, van Minnertsga, geb. 16 maart 1913, ovl. Franeker 23 maart 2005. Zij was onderwijzeres te Koudum. Hun zoon Arjen Johannes, Arjo, is in 1949 te Koudum geboren. De Osinga's zijn later naar Franeker verhuisd.