Durk Ykes en Akke Piebes Hoekstra - Hoekema

Dirk Ykes Hoekstra en zijn vrouw Akke Piebes Hoekema togen rond 1865 naar Amsterdam om zich te laten fotograferen door de beroemde portretfotograaf Albert Greiner. Dirk is een zoon van Yke Jotjes Hoekstra en Hendrikje Jacobs van der Veer. Hij kwam in 1820 in Koudum ter wereld en kwam om het leven tijdens de ramp met de stoomboot Willem III, op 31 jan. 1877. Dirk en Akke trouwden op 25 okt. 1849. Zij was weduwe van Kornelis Kramer. Akke is van 1821 en een dochter van Piebe Teakes Hoekema en Tietje Andries van Solkema. Zij overleed te Koudum op 2 febr. 1903. Deze bijzondere foto's zijn ontvangen van de fam. Smink - van der Zee uit IJlst, via Herman Melchers. 

Dirk en Akke hadden een groot gezin en in Koudum wonen diverse nazaten; hun Kinderen:

1. Yke, Koudum 22 juli 1850.

2. Piebe Hoekstra, Koudum 13 febr. 1852, trouwt Koudum 11 mei 1876 Geertje de Boer

3. Jottje , Koudum 30 okt. 1853.

4. Tite Hoekstra, Koudum 30 dec. 1855, trouwt Workum 12 mei 1878 Riemer Ybema.

5. Hendrikje, Koudum 2 sept. 1857 ovl. Workum 7 juli 1880.

6. Abeltje, Koudum 31 dec. 1858.

7. Afke, Workum 16 juni 1861.

8. Rinke, Workum 16 juni 1861.

9. Jotje, Workum 4 febr. 1863. Jottje was samen met zijn vader aan boord van de Willem III in de rampnacht. Hij overleefde, maar is niet oud geworden. Hij overleed te Koudum op 14 sept. 1883 in de leeftijd van 20 jaar.

10. Grietje Hoekstra, geb. Workum 6 aug. 1864, trouwt Koudum 23 mei 1895 Thijs Jaarsma, geb. 3 maart 1866, ovl. 19 sept. 1934, zoon van Gerlof Dirks Jaarsma en Durkje Tijsses de Boer.

Hun kinderen, allen te Koudum geboren:

1. Durk, 20 okt. 1896, trouwt Hindeloopen 15 mei 1924 Broerkje Deinum, dochter van Tjebbe Deinum en Tiete Hoekstra.

2. Gerlof, 16 febr. 1898, ovl. Sneek 29 juli 1950, trouwt Workum 8 mei 1926 Antje van der Meulen, dochter van Keimpe Hendrik van der Meulen en Trijntje Buwalda.

3. Jotje Yke, 3 maart 1899, trouwt Koudum 7 juni 1923 Tjaltje Grouwstra van Oudemirdum.

4. Rein, 16 juni 1900.

5. Akke, 20 jan. 1902, trouwt Koudum 19 mei 1927 Anne van der Zee van Oudemirdum.

6. Jan Piebe, 3 juli 1904, trouwt Koudum 10 mei 1928 Duttje Visser van Scharl, dochter van Wigle Visser en Foekje Kuiper.

Rein T. Jaarsma op 29 febr. 1936 en rechts zijn zuster Akke met haar moeder Grietje Hoekstra.