Lolke Dokkum jr. en Wypkje Stellingwerff

Lolke Dokkum en Wypkje Stellingwerff. Lolke Dokkum (1884-1961) zoon van Lolke Dokkum sr. (1842-1938) en diens tweede vrouw Akke Deinum. Hij was eerst manufacturier in een pand aan de Hoogstraat en in 1930 werd hij benoemd als kassier bij de Boerenleenbank te Koudum. Hij trouwde in 1906 met Wypkje Stellingwerff. Ze kregen drie kinderen: Lolke (1907), Douwtje (1910) en Akke (1913). Foto's en informatie beschikbaar gesteld door Dick van Santbrink te Almere.

Akke (l) en Douwtje Dokkum (collectie Histoarysk Koudum).

V.l.n.r.: Douwtje, Akke en hun broer Lolke Dokkum jr. Foto ontvangen van Gerrit Hiemstra.

Akke Dokkum, Koudum 25 okt. 1913, ovl Koudum 12 febr. 1969, trouwt Koudum Andries Hoekema geb: 03 aug. 1904, overl: 14 febr. 1982. Akke en Andries zijn de ouders van Lolke en Andries Hoekema. Douwtje Dokkum, geb. Koudum 6 maart 1910, overl: 26 april 1962, trouwt Wicher Egbert de Boer, geb: 6 jan. 1905, overl: 31 okt. 1984. Wicher en Douwtje zijn de ouders van o.a. Loes en Wiesje de Boer. Lolke Dokkum, geb. Koudum 2 juli 1907, gemeenteambtenaar HON, Sneek en Wybritseradeel, secretaris Haskerland, ovl. Joure 22 jan. 1974, trouwt Koudum 20 april 1933 Gerbrig de Boer, geb. Delfstrahuizen.