Grovestins State

 

De state Grovestins in 1723. Volgens het boek Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland (1992) is dit een tekening van de Galamastate, maar dat is onjuist.

Een zwart wit foto van het schilderij met de de situatie zoals het moet zijn geweest in de 19e eeuw (Foto, collectie gemeentearchief). Het schilderij is nog tot en met 10 februari 2024 te zien in de expositie Dorpsgezichten in galerie Lytse Skientme.

Kaart van de State Grovesins met poststempel 1906. Het opschrift luidt: Grovistin State. Uitgegeven door: Wed. S de Jong Ez (collectie Alie Hoekema-van der Wal bij HK).

Grovestins State aan de Bovenweg, gebouwd omstreeks 1675 door Grietman Jarich Groustins (ovl. omstr. 1672) Het was lang de woning van de grietmannen en burgemeesters van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Ook Jacobus van der Waeyen grietman van 1688 tot 1743, woonde op Grovestins. Toen Hylke Michiel Tromp burgemeester werd (1893-1906) is het huis eerst ingrijpend verbouwd. De zijvleugels zijn weggehaald en het middenstuk opgeknapt. Het huis had vroeger een etage meer. (kaart uitgave: R. van  der Heide, Koudum, exemplaar uit de collectie Folkertsma Joure).

Leeuwarder courant, 13 december 1864. Het wapen Van Hettinga-Tromp in de hal van Grovestins. Het zal aangebracht zijn toen Hylke Michiels Tromp (1675-1759) daar kwam wonen in 1893. Hylke Michiels Tromp trouwt in 1697 met de adellijke Wytske Tietes van Hettinga (1679-± 1720). Veel nazaten van dit echtpaar - die aanvankelijk in Woudsend woonden - noemden zich Van Hettinga-Tromp.

Deze foto is genomen in juni 1944. De jongen is mogelijk Jan van de Water, zoon van de huisarts.

Foto's boven en onder uit de collectie van Alie Hoekema-van der Wal bij HK.