Earmhús, bewoners

Gerrit Smits (1892-1987), oftewel Lytse Gert. Hij was kleermaker, snider in het Fries. Rechts Jantje van Dijk-Crumerus, weduwe van Rinze van Dijk.

Links, Gerritje van Asperen; rechts Romke Schaap, die vaak op een tuinderij te vinden was, zoals bij Anne van der Veer (Foto rechts collectie G. Koopmans). 

Dit is twee keer Willem Smits (1884-1963). Hij is schipper geweest en mocht graag zeilen met zijn schouw. In een zij-sloot van de Var had hij voor de schouw een schiphuis. Een groot deel van zijn leven heeft hij doorgebracht in het "Tehuis voor Ouden van Dagen" aan het Heale Paad, in Koudum het 'Earmhûs'  genoemd. In een verslag over het door door schipper Cor Salverda van Staveren met als stuurman Klaas van der Meulen gewonnen skûtsjesilen (Nieuwsblad van Friesland, 15 aug. 1947): De bekende oud-schipper Willem Smits, thans verblijvende in het tehuis voor ouden van dagen te Koudum, had van zijn zakcenten ook een wimpel gekocht voor de prijswinnaar. Een blauwe wimpel. Het werd even stil op de starttoren toen de oude baas deze prijs overhandigde....De foto links uit de nalatenschap Sybren en Tiete de Jong. Op de foto rechts bekijkt Willem een krantenfoto van een omgeslagen skûtsje (foto: H. de Jong). 

Henk Sinnema stuurde deze foto van een schilderij door Klaas Overzee. De voorgestelde is Gerrit Roskam. 'Oosterzee schilderde veel op 'afgebroken' stukken hardboard, zo ook deze. Gerrit woonde in het 'armenhuis' zoals dat toen werd genoemd. Hij was de broer van mijn schoonmoeder Wietske Bakker-Roskam. Als je Gerrit tegen kwam vroegen wij als kinderen hem altijd naar de tijd. Dan kwam het zakhorloge uit het zakje en je was up-to-date', aldus Henk. Gerrit staat ook op de foto hieronder.

Voor het Earmhús, v.l.n.r.: Auke Schotanus, Willem Smits, Gerrit Roskam en Klaas Mulder. Collectie Gerhard Koopmans.

   

In 1968 kregen ook Gerrit en Gerritje een plek in het nieuwe Claerbergen, al moest daarvoor wel gestreden worden in de gemeenteraad. Vooraan zit Gerritje van Asperen. De man links met de bril is Gerrit Smits, fotos ontvangen van Feikje Wiersma.