Tuinderij 'Welgelegen'

Tuinderij Welgelegen lag op dezelfde plaats als eerder de proeftuin van Dorpsbelangen, zoals op deze foto goed te zien is (foto ontvangen van Jurjen Reinstra). Tjeerd Postma: Welgelegen was een compagnonschap van Ulfert Hoekema, Ulbe Postma en Popke de Vlugt. De aanzet tot oprichting van de kwekerij is destijds door enkele Koudumer geldschieters gedaan en de grond was voor het merendeel van de familie Van Vloten. De bedoelde geldschieters waren Wielinga, Mensonides Okkinga en Dokkum, van de combinatie M.O.E.D. Uit notariële akten blijkt dat deze geldschieters enkele stuken grond van de tuin in bezit hadden. Hoekema, Postma en de Vlugt huurden de tuin. Proeftuin, M.O.E.D en Welgelegen zijn de opeenvolgende bedrijven op min of meer hetzelfde stuk tuingrond.

Deze schuur stond aan de noordkant van de tuinderij. Hier staan nu de huizen van de Túnkerstrjitte (foto uit gemeentearchief).

Gezicht op het gemeentehuis en de huizen van de Dammenseweg vanaf Welgelegen (collectie Ulfert P. Hoekema bij HK).

Deze foto is van rond 1960 en geeft een goed overzicht vanaf de tuinderij richting de Weste. Tjeerd Postma: Benelux Europees denken en wijzigende invoermaatregelen maakte het dat de koude grond groenteteelt zoals dat in Koudum gewoon was nauwelijks nog lonend was. Omdat mijn vader de jongste compagnon was, was het logisch dat hij als eerste ging omzien naar een andere bron van inkomsten. Toen zich de gelegenheid voor deed om als conciërge aan de LTS te komen was dit een goede gelegenheid om zich uit de kwekerij terug te trekken. Ulfert en Popke bleven over en omdat zij beiden naast een eigen woning ook al de leeftijd hadden dat de druk van opgroeiende kinderen hen niet meer hinderde, kon de eens zo bloeiende kwekerij Welgelegen het hoofd boven water houden. Tot Piebe (zoon van Popke) op een gegeven moment bij m'n vader kwam met de mededeling "ús heit sit thús en sjocht it net mear sitten", waarna Ulbe Postma en zijn goede vriend Tjitte Theunis de Vries in hun vrije tijd gezamenlijk met Ulfert de kwekerij weer een beetje op poten trachten te krijgen. De foto is uit die tijd, het is pinkstermaandag (veilingdag) en traditioneel is er rond die tijd veel bloemkool. Op de foto staan van links naar rechts:  Ik denk dat het Wabe Annes Schaper is, zeker ben ik daar niet van Tjitte de Vries, Ulfert Hoekema en Ulbe Postma. Zij zijn bezig met het uitbladeren van bloemkool welke naderhand op grootte gesorteerd in de veilingkisten gedaan wordt. Deze foto is gemaakt door Jacob van der Veer.