Reinier Visser

Reinier Visser (Sliedrecht omstr. 1881) was huisschilder in Den Haag. In zijn vrije tijd maakte hij schilderijen. Hij trouwde in 1907 met de toen in Haarlem wonende 34 jarige Jetske Koornstra, afkomstig uit Koudum. 's Zomers kwam het echtpaar naar Koudum waar ze logeerden bij haar zuster Zeeger, getrouwd met Jacob de Jong, de ouders van o.a. Sybren de Jong, timmerman aan de Ooste. Reinier bracht de tijd door met het maken van schetsen om thuis uit te werken. Ook werkte hij aan de hand van foto's. Een van zijn dochters maakte de foto's die op deze pagina staan. Ze zijn gemaakt in de omgeving van de zandafgraving aan de Weste.

Het schijnt dat Reinier ongeveer 40 Koudumer tafereeltjes op het doek op het doek heeft gezet. Zoals het tafereel op bovenstaande foto, gemaakt omstreeks 1930 en ingestuurd door Jacob Leenstra, pakesizzer van Jacob de Jong en Zeeger Koornstra. Het lijkt geen spontane opname maar dat de mannen poseerden voor de fotograaf. Links zit Uilke Dijkstra, de boer op 'Grutte Weste', de boerderij die op de achtergrond te zien is. In het midden zijn zoon Brechtus (hij werd altijd Bertus genoemd) en de man rechts is Jan Haijes Schaper. Schaper woonde in het boerderijtje Westeweg 7, dus daar in de buurt. De foto is gemaakt op het hoge stuk land naast de boerderij en vlakbij de zandafgraving. Het graan staat op het land. Behalve de foto kregen de De Jongs van Reinier Visser ook het schilderij van de schaftende boeren. Het is nog in hun bezit.

Duo "Black and White" Nee, Reinier hie noch gjin laptop !

Ook deze foto's zijn ontvangen van Jacob Leenstra. Op de foto rechts Reinier Visser schetsen makend bij de Dobbe, in de berm van het Skamelysjepaad. De foto met de twee paarden is gemaakt op nagenoeg dezelfde plek als de foto hierboven. Uilke Dijkstra had een wit paard, zoals blijkt uit andere foto's.  Wellicht schilderde Reinier ook dit tafereeltje. Er kunnen schilderijen met onderwerpen in Koudum van Reinier Visser in omloop zijn, werken die hij weggaf of verkocht, want de werken die hij nog in bezit had zijn na zijn dood uit de lijsten gesneden en weggegooid, omdat de lijsten waren meer waard dan de schilderijtjes. Wellicht zijn er ergens nog andere foto's die de dochter gemaakt heeft.