Piet Schoen, gezichten op Koudum


Gezicht op de kerk geschilderd door Piet Schoen uit Workum, waarschijnlijk in 1942. Piet Schoen (1909-1985) is geboren in Bergen N.H., maar werkte als plateelschilder in Workum bij aardewerkfabriek R.F. de Boer en bij pottenbakkerij Aurora. Foto beschikbaar gesteld door zoon Jaap Schoen.

De foto van dit schilderijtje van Piet Schoen is ingestuurd door Walter Dunsbergen, achterkleinzoon van Wabe en Abeltje Schaper. Walter schrijft: Dit schilderijtje kreeg Abeltje ooit van Piet Schoen, die in of bij Koudum ondergedoken zat. Ik herinner mij dat bij Trijntje Kamstra, vriendin van Abeltje, ook een schilderij van Piet Schoen hing - koeien in een weiland.