Ets fan Ids Wiersma

  
Ets door Ids Wiersma uit 1927. Gezicht op de Morra vanaf  de brug over het "âlde farwetter" bij Galamadammen. In het midden de kerk en rechts waarschijnlijk de zuivelfabriek van Warns.
Linksonder staat: "Oan freonen J.R. de Jong en Frou to Sybrandebûrren ta oantinken Aug. 1932"  Bron: Geheugen van Nederland.