Galamalaan 8-14, 'Het huis met de vele woningen'

Deze boerderij met voornaam woonhuis, stond op de lokatie waar anno 2016 het plein ligt voor 'De Swel' ligt, aan een zandpad dat toen nog geen naam had. Later werd dit de Galamalaan genoemd, toen was het al geen zandpad meer. Tegenwoordig heet deze straat ds. L. Tinholtstraat.

Een prachtige foto van het complex, uit de verzameling van Gerhard Koopmans.

Men noemde het pand 'Het huis met de vele woningen', een verwijzing naar de Bijbel, omdat er vier woningen in gevestigd waren. De bewoning per 1 november 1952 is vastgelegd in de vernummeringslijst van die datum.

Appie van Dijk te Assen, maakte deze schets van de Vele Woningen, hij is in 1941 geboren in woning nr. 3. 
Nr. 1. is het voorhuis, destijds bewoond door Marten Veldstra en zijn vrouw Griet van der Plaats, die tevens eigenaar waren van het gehele complex. In 1957 verhuisde het echtpaar naar hun nieuwe huis aan de Nieuweweg (nr. 25). Toen kwamen Melle en Klaaske Zwerver hier te wonen. De woningen 2. en 3. in de noord resp. westgevel hadden betrekkelijk weinig last van het boerenbedrijf. En door het hooi opgeslagen tegen de binnenmuren waren deze woningen zelfs deels geïsoleerd en comfortabel in de winter. Wieger Hobma heeft meer dan twintig jaar in nr. 2 gewoond. Vanaf 1936 bij zijn grootouders Johannes en Jenke Kampen - Albada, in de oorlog alleen met zijn beppe en na de oorlog met zijn vrouw Hiltje en de oudste kinderen. In nr. 3. woonden Marten en Tine van Dijk, de ouders van Appie, van 1940-1950. Ten tijde van de dorpsfilm in 1957, woonden hier Germen en Djoeke van Dijk. Woning nr. 4. lag mooi op het zuiden, met een prachtig uitzicht, maar had wel last van bijvoorbeeld rammelende kettingen en andere geluiden uit de stallen. Hier hebben Hindrik en Hinke Klijnstra gewoond en daarna Rein en Wieke Pietersma en het laatst Hielke Wiersma.

Beelden van het h.h.m.d.v.w. ten tijde van de afbraak omstreeks 1978. Een van de schoorstenen is al van het huis, en het busje van de aannemer staat voor de deur. De foto links is ingestuurd door Sieger Falkena, rechts door Sjoerd van der Veen.