De Klink

Enkele feiten:
De aanbesteding vond plaats op vrijdag 8 september 1967 in het gemeentehuis.
De laagste inschrijver was Fa. Th. de Vries voor een bedrag van f. 361.500,-. Dit was gebaseerd op een uurloon van f. 9,-. Het werk is ook gegund aan dit bedrijf.
De eerste steen werd op 2 maart 1968 gelegd door voorzitter Bauke Oosterhout.
Op woensdag 6 november 1968 was de officiële opening door gedeputeerde H. de Wilde.
De naam van het dorpshuis is bedacht door mevr. N. Winia uit Elahuizen.
Er hadden zich binnen de termijn 21 sollicitanten gemeld voor de betrekking van beheerder. Nr. 22 S. Modderman die door secretaris P. de Vlugt met de hand op de lijst is bijgeschreven kreeg de baan, samen met zijn vrouw.
De realisatie vergde in totaal 600.000 gulden, per Koudumer gezin is gemiddeld 70 gulden bijgedragen.

Start van de bouw van 'De Klink'. Het veilinggebouw is al deels afgebroken, maar waarschijnlijk kunnen de bouwers de overdekte ruimte nog wel even gebruiken als opslag voor materiaal en gereedschappen.De basis voor de Klink wordt gelegd. Op de achtergrond 'het huis met de vele woningen'. 

De fundering is klaar. De vloeren worden gestort. Archief Boekhandel Muizelaar. 

Het laatste stuk van de veilingloods staat nog steeds overeind (archief  Boekhandel Muizelaar).

Het bestuur van  de Klink, bij de feestelijke opening. V.l.n.r. : Sybren Venema, dan twee onbekende hoogwaardigheidsbekleders, Bauke Oosterhout (voorzitter), Piebe de Vlugt, Broer Tilstra, Gerke Veenstra, Folkert van der Ploeg, Piebe Bakker, Tjitte de Vries en Lubbe E. Meijer (ceremoniemeester). Niet op de foto staat het bestuurslid Jacob Peterson. 

 

 

Deze kaart is beschikbaar gesteld door Rinke Karels van der Veen.

De man op deze foto is de eerste beheerder S. Modderman. Met dank aan  mevr. L.P. Oosterhout-Brouwer voor het beschikbaar stellen van deze foto's.