Huize de Kamp

Dit is 'Huize de Kamp' aan de Dammenseweg nr. 1, eertijds een burgemeesterswoning. De voorkant van het huis met de pergola lag op het zuiden, de ingang van het terrein was aan de Dammenseweg. Burgemeester Mr. Bernardus Jouke Buma verkocht bij zijn vertrek de woning aan de Hervormde kerkvoogdij. De eerste bewoner van 'Huize de Kamp' als pastorie was ds. L. Tinholt (1867). Daarvoor was het huis met het adres Hoofdstraat 39 in gebruik als pastorie, waar nu kapsalon 'Les Cheveux' is. Huize de Kamp is in 1929 afgebroken en op dezelfde plek verrees een nieuwe pastorie. De eerste bewoner van deze nieuwe pastorie was Ds. F. G. van Binsbergen. Foto beschikbaar gesteld door Afke Terpstra-Dijkstra uit Sneek.De voorkant van het huis gefotografeerd vanuit het zuiden, met Jarich Klazes Bajema, kerkenraadslid. Ingestuurd door Jan Overzee uit Son en Breugel.Het huis gefotografeerd vanuit het zuiden. Collectie gemeentearchief. De pastorie op een ansichtkaart uit ong. 1902, met het toegangshek vanaf de Dammenseweg. Collectie gemeentearchief.
 
Huize 'De Kamp' met de Dammenseweg. Collectie gemeentearchief.