Gemeentewoningen Dammenseweg

Onder het opschrift 1916 is tekst gewist. Oorspronkelijk stond er over drie regels: Koudum, Galamadamscheweg, Nieuwe Huizenbouw.

Hier lijken de nieuwe huizen net door de eerste bewoners te zijn betrokken (collectie Alie Hoekema-van der Wal bij HK).

 

Dammenseweg, de huizen tegenover het gemeentehuis zijn in 1916 gebouwd en in 1992 afgebroken. Bovenstaande drie foto's uit het gemeentearchief.

Blok van drie woningen aan de Dammenseweg. De familie Oppewal heeft in de 50er jaren in de linker woning gewoond en daarnaast politieman Lycklama à Nijeholt. In de rechtse woning woonden indertijd Wiepke en Tettje de Boer-Wiersma. Wiepke was boer onder Hindeloopen geweest en ging hier rentenieren. Ook heeft o.a. Karel de Jong hier gewoond. Foto ca. 1930; collectie Ryksargyf.

Archief Histoarysk Koudum, ontvangen van Alie Hoekema van der Wal.

Dammenseweg omstreeks eind 70er jaren. De man met de sneeuwschuiver is Feike van der Wal. Foto's beschikbaar gesteld door Hotze L. Hoekema.

Deze foto`s heeft de fam. Steenhuis gered uit de container, toen het woonbedrijf uit het gemeentehuis vertrok. Archief Histoarysk Koudum.