Dammenseweg na 1930

Ansichtkaart van De Dammenseweg omstreeks 1935. De nieuwe pastorie is opgeleverd in 1930. Het bord rechts aan de boom waarschuwt voor de bocht en de helling. Uitgave: W. Muizelaar Koudum; exemplaar collectie  L. Folkertsma te Joure.

Kaart met poststempel 1941 (collectie Alie Hoekema-van der Wal bij HK).

De oude bomen rechts zijn vervangen door jonge en de nog onverharde weg is afgezet met keien. Wie is de karrijder met het witte paard? Foto ontvangen van Henny en Ankie Ybema-Postma.

Dammenseweg, nu met trottoirs en bestrating. Ansichtkaart uit de collectie Lolke Folkertsma, Joure (nr. 72); Uitgave Fa. Gebr. Muizelaar. De opname dateert uit juli 1949 (collectie Piet en Elske Venema-Haitsma bij HK).

Dammenseweg Koudum juli 1949 coll HK

Ook deze opname is als kaart uitgegeven door de Fa. gebr. Muizelaar. Hij dateert gezien de bomen uit dezelfde periode als de voorgaande, maar komt niet uit dezelfde serie want het formaat de spelling van de straatnaam en de opdruk aan de achterkant verschillen (collectie Piet en Elske Venema-Haitsma bij HK).

De Dammenseweg in 1964 (collectie Alie Hoekema-van der Wal bij HK). Wie herkent de beide dames?

Een foto van het zuidelijke gedeelte van de Dammenseweg, omstreeks 1940. Ansichtkaart uit de collectie Lolke Folkertsma, Joure (nr. 80); Uitgave Hoekstra's boekhandel Koudum.

Collectie Alie Hoekema-van der Wal bij HK.