Dammenseweg 2, Rozentuin

Het huis Rozentuin met het houten koetshuis, is rond 1860 gebouwd door dokter De Jong. Dokter Wiersema, huisarts van 1909-1946, verbouwde het pand ingrijpend. Hij bouwde ook de vleugel aan de zuidkant met de spreekkamer en noemde het huis Aedes Renovatum (gerenoveerd huis). Dokter Meijer maakte er 'Allemanstuin' van. Hij verving in 1963 het oude koetshuis. De huidige bewoners (2013) zijn Mieke en Jan Eisma, huisarts van 1974-2011. Bij hen kwam de oude naam terug. Collectie gemeentearchief.

Ansichtkaart uit 1915. Op het doktershuis staat de naam "ROZENTUIN". Collectie Histoarysk Koudum. Het oude houten koetshuis dan de eerste eiegenaar De Jong liet bouwen is omstreeks 1970 vervangen door een exemplaar van baksteen.

Rozentuin en weg naar de Galamadammen. De nieuwsgierige Koudumer jeugd staat op gepaste afstand. Collectie Johan Bakker.

Collectie gemeentearchief.

Collectie Jan Overzee.

De foto's boven en onder zijn uit de collectie van Alie Hoekema-van der Wal bij HK.