Spoarleane 23, boerderij

Spoarleane, voorheen Stationsweg, nr. 23 omstreeks 1980. Deze boerderij werd bewoond door achtereenvolgens Rijkholt Smink gehuwd met Yke de Boer, A.R. Bajema, Jan Bosch, Lammert Vlieg en Sjoerd de Vries, die hier de laatste boer was. Vervolgens heeft de fam. Cnossen er nog gewoond. Na lange tijd te hebben leeg gestaan is de boerderij in 2015 afgebroken. Collectie G. Koopmans bij Tresoar.