Snakke

Gezicht op de Snakke uit 1924. Deze ingekleurde ansichtkaart komt uit de collectie van Gerhard Koopmans.

Dit is een plaatje van de hoek van de Snakke met de Zwarteweg, gemaakt door fotograaf Gorter in ca. 1927. Zo te zien is het huisje recht achter de spelende jongen, het nog bestaande huisje op Jacob Binckesstraat 18. Het huisje dat hier links van staat lijkt er gedeeltelijk voor te staan. Dit moet haast iets naar voren staan omdat het huisje van Ale en Ieke ongeveer op de rooilijn van de Zwarteweg is gebouwd (foto uit collectie Koopmans bij Tresoar) Rechst een gezicht vanaf de toren richting de Snakke. De boerderij rechts met het rieten dak is Zwarteweg 5, Munniksma. De huisjes links van deze boerderij lijken nog niet allemaal een witte gevel te hebben zoals later. Vooraan in wat nu de Jacob Binckesstraat is staat een hoge schuur van een keuterij. Mogelijk is dit een plaatje van Douwe van Noggeren.

Ansichtkaarten uit de collectie van Histoarysk Koudum.

Gezicht op Snakke, Koudum luidt het opschrift. Dit deel van de Snakke kreeg later de naam Jacob Binckesstraat.

De Witte huisjes op de hoek Snakke-Zwarteweg, samen een klein buurtje, zijn bijna allemaal verdwenen. Op deze foto is het huis op de hoek, waar de Venema's hun fouragebedrijf hadden al afgebroken. De huizen ernaast, die van de Ringma's en Schaper zouden snel volgen.

Dezelfde hoek , maar nu in kleur. Blijkbaar waren meerdere inwoners zich ervan bewust dat een karakteristiek stukje van het dorp op korte termijn verloren zou gaan. Afkomstig uit de collectie van de fam. Henk (Radio) de Vries.

 

De aanbouw met het platte dak is in werkelijkheid het restant van een eeuwenoud Lytshús, waarvan de topgevel en het dak zijn verwijderd. Gelukkig heeft Klaas Overzee het geveltje vastgelegd op een van zijn vele tekeningen van de Snakke. 

Links hetzelfde huis als hierboven, waar Pieter en Jantje Schaper woonden, en rechts het huis van de gebroeders Pieter en Lútsen Ringma. 

Links, Snakke 14, de schilder werkplaats van Cees Smit. en rechts Snakke 16, de bewoners van deze boerderij waren o.a. Eelke Tj. de Jong en Lammert de Jong. Collectie G. Koopmans.

Snakke 36, het huis met het engelenkopje. Het moet ooit een voornaam huis zijn geweest, maar het is niet bekend wanneer en voor wie het gebouwd werd. Omstreeks 1980 was het een bouwval en is het afgebroken. Het engelenkopje in de driehoek op de gevel is gekocht door Gauke Bootsma uit Hindeloopen.
Rond de 1900 woonde hier het gezin van Jelle Jans de Kroon en Akke de Vries. Jelle kwam van Hemelum en Akke was geboren in Koudum en dochter van Rimkes Ferks de Vries en Aaltje van Huizen. In dit huis werden hun negen kinderen geboren. Op de foto Jelle de Kroon voor het huis. In 1914 vertrok het gezin naar Andijk. Zie ook de stamboom De Kroon. nr. 192-200 (Cees de Kroon, Andijk).
De laatste bewoner was fietsenmaker Jelle Abma. De middelste foto is gemaakt toen hij er woonde of kort na zijn overlijden. Jelle verdronk in de Symkewyk toen hij uit Spoorzicht kwam.
In het achterste gedeelte woonde Lefferts Sierdje de Jong. Op de foto rechts is zij bezig met een breiwerkje (foto's beschikbaar gesteld door Wabe de Jong).

Toen de foto gemaakt werd was alles ontruimd en stond het op de nominatie om te worden afgebroken. Dia omstreeks 1980 gemaakt door Jacob Teakes van der Veer en door neef Jaap gescand.

In de aanbouw links had Jelle Abma zijn fietsenwerkplaatsje. Dia omstreeks 1980 Jacob Teakes van der Veer.

De sloop ging velen aan het hart gezien alle foto's die er nog zijn gemaakt. Bovenstaande foto's zijn van Hindrik de Jong.

In dit huisje hebben Kobus en Aagje Schaper-Roskam gewoond. Jacob Schaper (de post) heeft in de oorlog hier bij zijn oom en tante wel zitten spinnen achter het bovenste raam. Het huisje stond aan de Snakke naast het huis van Jelle Abma. Kobus is jong overleden. Aagje is later hertrouwd met Johannes Feenstra. Volgens Jan de Vries heeft zijn oerbeppe Jeltsje hier later een paar jaar gewoond.  (foto beschikbaar gesteld door Wabe de Jong).

Het onbewoonbaar verklaarde en dichtgespijkerde dubbele woonhuis aan de Snake waar in 1952 links (no 48) de fam. P. Schaper en rechts (nr. 46) de fam. Quarré woonden. In het kleine husje op de achtergrond (nr. 38) woonden Eise en Woltje Eisma. Het grote huis is nr. 36 van Jelle Abma. Colectie G. Koopmans.