Slaperdijk

Deze ansichtkaart toont Koudum vanuit het zuidwesten. De koeien op de voorgrond liggen in de uitgegraven sândobbe. Achter het stek loopt It Skammelysjepaad, het weggetje dat de straatnaam Slaperdijk kreeg. Skammelysjepaad is een verbastering van Skeamelljúspaad oftewel Schamelmanspad. Het weggetje ligt weliswaar aan het beginpunt van het zuidelijke deel van het kustverdedigingswerk Slaperdijk, maar maakt op geen enkele wijze daar deel van uit. Jan de Vries, 'Straatnamen IX' en 'Straatnamen XIV' in: Bulte Nijs, dorpskrant van Koudum (nr. 251 en 257, juni 2014, resp. april 2015). Kaart uitgegeven door Drukkerij en Kantoorboekhandel Hoekstra, tel. 9 te Koudum. Collectie van L. Folkertsma, Joure.

Zo was het uitzicht van de Skamelysjepaad zonder bladeren aan de bomen (foto ingestuurd door Jaap A. van der Veer).

Een mooie ansichtkaart van het huisje op Slaperdijk 1, waar Jan de Jong (Jan van Jan en Sijke) heeft gewoond, met koolplanten op de voorgronde en op de achtergrond Koudum. Uitgave: W. Muizelaar, boekhandel Koudum; collectie L. Folkertsma te Joure. Theo Bouma stuude de volgende reactie: In de jaren 70 werd het als recreatiewoning verhuurd door Hans van den Broek (je weet wel, van dokter v/d Broek). Van april 1976 tot eind 1978 werd dit woninkje echter permanent bewoond door twee jonge blommen die in De Finke werkzaam waren. Dit waren Betty Sikkes en Aagje Wijngaarden. Ik had in die tijd verkering met Aagje en ben inmiddels al jaren met haar getrouwd. Wij wonen nog altijd met veel genoegen in Koudum (en Betty Sikkes ook). Ik weet eigenlijk niet of het na 1978 nog verder is verhuurd of direct is gesloopt. Maar nadien is hier een zgn. Deens huis gebouwd door bouwbedrijf Th. de Vries.

Links Slaperdijk 1, foto uit de nalatenschap van Petrus en Froukje de Lange. Rechts Slaperdijk 5, het huis van Joeke de Lange, gezien vanuit het zuiden; de Tjalke van de Walstraat ligt aan de linkerkant. Vroeger woonde hier de familie Van Hes. Foto beschikbaar gesteld door Wieke Cnossen.

Dezelfde dubbele woning gezien vanuit het oosten, vanaf de Tjalke van der Walstraat. Links op nr. 3, woonden Petrus en Froukje de Lange en rechts op nr. 5 woonden Auke de Lange en Antje de Lange-Nagelhout met hun gezinnen. Foto beschikbaar gesteld door Durk de Lange.

Twee foto's, gemaakt door de recherche, van de woningen Slaperdijk 3 en 5 die op 18 juli 1968 zijn afgebrand. Ontvangen van Durk de Lange.

Dit huis stond op het adres Slaperdijk 2. Hier woonde vroeger het gezin van tuinder Jelte Deinum en Mieke Bousma. In de 50er jaren zijn ze met hun kinderen Marten, Antje, Ymkje en Jan naar Canada geëmigreerd.  Daarna woonden Tjeerd en Tietje de Vries hier en hadden er ook een tuinderij. De woning is in 1974 afgebroken, waarna er een nieuwe woning is gebouwd.  Foto beschikbaar gesteld door Tjeerd en Tietje de Vries-Haitsma.