Kerkhoflaan

Ansichtkaart van de algemene begraafplaats, gelegen aan de Kerkhoflaan en aangelegd kort voor 1940. Uitgave: Muizelaars Boekhandel, exemplaar uit de collectie L. Folkertsma. Aan wie stuur je een ansichtkaart van een begraafplaats? Het gemeentebestuur was blijkbaar zo trots op de nieuwe begraafplaats, in de volksmond it nije tsjerkhôf, dat er niet alleen ansichtkaarten van werden uitgegeven maar zelfs de straatnaam werd veranderd in Kerkhoflaan, hoewel er nooit een kerk heeft gestaan. Dit ging ten koste van de middeleeuwse straat- en veldnaam (Grutte) Weste. 

Koudum Nieuwe Begraafplaats

De foto fan deze kaart is ingestuurd door Tineke Canrinus. De kaart is daadwerkelijk verstuurd aan Jopie Pol te Amsterdam.

De oude situatie op de driesprong Westeweg, Kerkhoflaan. Op de plaats van het 'boskje' is het vee begraven dat omkwam bij de ramp met het beurtschip van Wytse de Jong en zonen op 9 maart 1926.

Het huis Kerkhoflaan 14, waar voorheen de familie van Willem Postma woonde. Anno 2016 wonen hier Fekke en Pietsje Fekkes. Foto beschikbaar gesteld door Ulbe Willems Postma. 

Het adres van het huis op deze foto is Kerkhoflaan 9. Links staan Doede en Lysbeth Valk en rechts Pieter Veenstra met zijn vrouw. 'Lytse' Pieter had indertijd een wagenmakerij aan de andere kant naast het huis. Dit is goed te zien op een andere foto met dezelfde mensen en hetzelfde huis, maar dan van de andere kant genomen. Die foto staat in het boek Koudum fan doe en no, p. 78. Het huis herbergde twee gezinnen en elk had een 'voorkant' en op deze foto zien we de voorkant aan het Zuiden. Later was Veenstra bij Anne 'weinmakker' Bruinsma in dienst. Collectie Histoarysk Koudum.