Gezichten op Koudum vanaf de Molkwarderdyk

Wintergezicht op Koudum vanaf de Molwarderdyk omstreeks 1947 (ontvangen van Rein Wiebes Munniksma). 

Moaie kij net, buorman?

Gezicht op Koudum vanaf de Stationsweg. Het Morraplan is er nog niet zo lang, maar deze foto is toch nog wel wat ouder. De boerderij aan de Zwarteweg staat er nog. Dat is de boerderij met de korte nok, links van de kerk. Hier woonden in het laatst Sipke en Sjoukje Bakker-de Jong met hun gezin. Rechts van de kerk de boerderij van Munniksma, met voorhuis (ansichtkaart uitgave: Foto en Boekhandel Muizelaar; exemplaar uit de collectie L. Folkertsma). 

Gezicht op een besneeuwd Koudum vanaf de Stationsweg. Toen was de ijsbaan nog links op de foto langs de Stationsweg. Wat kon het daar altijd gezellig zijn, vooral s'avonds met een verlichte baan en de muziekinstallatie van Radio De Vries. Een van de mooie foto's uit de 1e helft van de 60er jaren, gemaakt door Appie van Dijk, Appie van Marten en Tine.

Gezicht op Koudum vanaf de Molkwarderdyk, 22 juli 1963. Dia van Willem Dijkstra, ontvangen van Johan Wagenaar.