Singel

De Singel nog voordat de Christelijke school er gebouwd was. Links door de bladeren is de gevel van het gereformeerde gebouw zichtbaar. Rein Wiebes Munniksma te Woubrugge heeft de namen bij deze foto op papier. Naast de man van wie alleen de neus, de buik en de schoenen zichtbaar zijn, staan v.l.n.r.: Atte Jacobs Reinstra (geb. 1889), Anton Roskam, Rein Wiebes Munniksma (geb. 1885), met zijn zoontje Wiebe geb. 1911, resp. grootvader en vader van de inzender. De man met de fiets is Douwe van Klaas Visser (geb. 1891), dan volgen Willen Durks de Boer (geb. 1901) en een Muizelaar (Simke of Theunis). De naam van de man met de schep is niet bekend. De foto zal genomen zijn omstreeks 1915. Bij het hekwerk in het midden was een waterput. Tegen betaling konden aanwonenden daar water halen.

Deze foto van de Singel stond in 1933 in het tijdschrift Fen Fryske groun. De benaming Achterweg is door de redactie bedacht want de naam Singel voor dit weggetje is al een eeuwenoud.

Ansichtkaart van de Singel; collectie G. Koopmans. Op het exemplaar van deze foto in de collectie van Piet en Elske Venema-Haitsma bij HK staat de datum juli 1949.