Ooste 14, 'De Klimmer'

Schilderij van de Ooste door Piet de Vries, met rechts het huis 'De Klimmer'. Collectie Jan de Vries.

De Klimmer hier aan de achterkant te zien. Het silhouet op de muur lijkt te zijn achtergelaten na afbraak van het schijthuis. Siemen en Aukje van der Veer hebben hier een tijdje gewoond na hun huwelijk in 1926. Een van de laatste bewoners was Christ Groenhof (foto ontvangen van Trijntje Snijders-van der Veer).

'De Klimmer' is een huis met een verhaal.

De naam 'De Klimmer' is afgeleid van 'De Klimmerboom', een oude benaming voor klimop. Leeuwarder courant, 21 dec. 1899.