Sylsbrêge

In 1994 met de aanleg van de rondweg om Koudum, het sluitstuk van de N359, kwam er een nieuwe 'Sylsbrêge' over de Var. In de hoofden van de oude brug waren nog de restanten te zien van de oude zijldeuren (op deze foto helaas niet zichtbaar). De Zijl maakte deel uit van een oude waterkering, de Slaperdijk genaamd, aangelegd in 1732.

1991, aanleg van de nieuwe rondweg.

Deze foto's van de aanleg van de fietstunnel dateren uit 1991 (archief buurtvereniging Ooste-Zijl).