Bovenburen

Bovenburen, helemaal rechts op het kaartje, ook wel Boppebuorren genoemd, in Koudum meestal uitgesproken als Boburren, is van oudsher een van de vier dorpsdelen, naast Kerkeburen, Ooste en Weste. De oorspronkelijke naam is Opperbuurt wat buitenste buurt betekent. Aan dit buurtje stonden ooit wel tien boerderijen. Toen er nog geen rondweg was, geen Bûtenskar en zelfs de Nieuweweg nog niet was aangelegd kon je zo van wat nu de Bovenweg heet rechtdoor op de Bovenburen komen.  Er was een soort van driesprong die voor ieders gevoel het begin van de Bovenburen markeerde. De Bovenweg heette toen nog Middelweg. De ‘vooroorlogse’ Bovenweg was een zandpad op het tracé dat nu Nieuweweg heet (uit: Jan de Vries, 'Straatnamen').

Bovenburen 2. Het boerespultsje van Ype Smid. In 1969 getekend door Klaas Overzee.

Hetzelfde spultsje maar dan van dia's, omstreeks 1960-1965 gemaakt door Appie van Dijk. De man op de wagen is Geert van Jelle Feenstra (collectie Histoarysk Koudum).

Bovenburen 3, destijds Wybren Dijkstra (collectie Fa. Gebr. Muizelaar). In praatsje oer de hage. Bouwe Dijkstra (l) in geprek met Sjouke Hylkema van Bovenburen 6. Links Bovenburen 3 en rechts nummer 8.

Bovenburen 8, voorheen Tjitte Folkertsma.