Murk Lelszpad

De boerderij van Vlieg aan het Murk Lelszpad in 1952, de luiers van de inzender hangen aan de lijn. Het huidige adres is Stationsweg 4. Het huis vooraan is Stationsweg 2. Helemaal rechts het lange huis bestond uit 3 woningen waarvan de meest zuidelijke de oude Commandeurswoning was, nu Murk Lelszpad 2. Dit is een bijzondere foto omdat het voormalige pad van het Murk Lelszpad naar de Onderweg hier goed op is te zien. Er lopen zelf mensen op het pad. De beide woningen die aan het Commandeurshuis gebouwd waren stonden aan dit pad, aan de oostzijde. Westelijk van het pad woonde toen de fam. Mandemaker. Achteraan zie je een vierkant stukje plat dak en daar had Jan Wouda vroeger zijn slagerij. Alle bebouwing rond het pad is opgeruimd, net als het pad zelf. De Commandeurswoning is als replica herbouwd. Links op de foto het huis met daarachter de werkplaats van Anne Bruinsma, de 'weinmakker'. Er staat nog een 'bolderwein' naast het huis. Foto ontvangen van Ele Vlieg.

Foto van de commandeurswoning aan het Murk Lelszpad. Het is een misverstand dat de naamgever van het pad hier gewoond heeft of zelfs geboren is. Hier hebben indertijd heel lang Brand en Aafje Bergsma met hun kinderen gewoond. Later heeft het pand een hele tijd leeg gestaan zodat het erg in verval raakte. Het was zover heen dat de gemeentelijke brandweer het pand gebruikte om er in te oefenen. De foto laat zien dat het huis bijna overwoekerd was. Mede dankzij de families Lels en Lelsz verrees op dezelfde plek een replica van het huis. Het is een van de weinige tastbare herinnerringen aan de zeevarende inwoners van Koudum uit de 17de en 18de eeuw. Meer over Murk Lelsz.

Bewoners Murk Lelszpad Koudum

Bewoners uit de omgeving van het Murk Lelszpad. De foto is genomen op de hoek met de Beneden Hoofdstraat. V.l.n.r.: Uilke Schaper, Ype Veltman, slager Jan Wouda en zijn vrouw Betsje, dan Aafje Bergsma met Cornelis op de arm, Marie Veltman-de Vries en achteraan staat Abe Visser bij zijn eigen huis, waar later Ype Veltman woonde en zou overlijden. Dit pand bestaat niet meer. Het was een dubbele woning. In de noordelijke helft woonde Harmen de Boer. Een digitale kopie van deze foto is beschikbaar gesteld door Marie Bergsma-Pries. De foto is nu in bezit van Peter Dillingh.

Een foto van het niet meer bestaande 'Murk Lelsz dwarspad'. De fotograaf staat met zijn rug naar de Onderweg en kijkt dus in zuidelijke richting. De schuur van Brandt Bergsma links is ook op bovenstaande luchtfoto goed te herkennen. Naast het slachten van kleine dieren en het schaapscheren, verkocht hij blijkbaar ook klompen. Het stenen gebouwtje rechts is de Slachterij van Jan Wouda. De twee kinderen zijn Marie en Jan Pries met rechts hun pake Ype Veltman. De vrouw is Betsje Wouda de vrouw van Jan. Links het stek en een stukje tuin van de twee woningen die aan het Commandeurshuis gebouwd waren. In de ene helft, de tussenwoning, woonden Jan en Sijke de Jong en in de meest noordelijke woonde Ype Veltman. Bron: Marie Bergsma-Pries.