Straatnamen

Friesch Dagblad (9 maart 1948).

In augustus 1939 vroeg het raadslid D.H. (Douwe) de Jong, in de rondvraag van de raadsvergadering, aan Burgemeester en Wethouders, om eens te overwegen in hoeverre het geven van straatnamen in het algemeen maar speciaal te Koudum wenschelijk is. De invoering van officiƫle straatnamen liet, mede door de oorlog, nog bijna tien jaar op zich wachten. Op 6 maart 1948 besloot de gemeenteraad van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde over een door B&W ontworpen plan voor de namen van straten en wegen in Koudum, waarbij volgens een krantenbericht zoveel mogelijk het historisch gegroeide is gevolgd. Douwe de Jong was toen zelf een van de wethouders.
Pas in 1952 ging men over tot het daadwerkelijk in gebruik nemen van de nieuwe namen in het officiƫle verkeer. Tot dan werden huizen aangeduid met een soort postcode, een combinatie van een letter voor de wijk en een getal voor het betreffende huis. Op 1 november van dat jaar kregen huizen en gebouwen een adres in de vorm van een straatnaam en een huisnummer. De lijsten van deze omnummering bleven bewaard en vormen dus een adresboek van Koudum voor het jaar 1952.
De overwegingen van het college dat in 1948 het straatnamenvoorstel maakte zijn helaas niet bekend, omdat het betreffende voorstel niet bewaard bleef. Het archief van de B&W vergaderingen over de periode 1948-1952 ontbreekt namelijk in het gemeentearchief. Ook van de raadsnotulen worden we niet veel wijzer want zonder veel
woorden er aan vuil te maken stemde de gemeenteraad met het voorstel in. Het getoonde krantenbericht geeft dan ook meer informatie dan de raadsnotulen (Jan de Vries, "Straatnamen", bijlage van Bulte Nijs okt. 2013).

Een kopie van de adreslijst is hieronder binnen te halen, evenals de plattegrond van het dorp uit 1948 en een lijst met straatnamen uit dat jaar.