Kaart Koudum 1832

Anno 2018 zijn diverse straten herkenbaar op deze overzichtskadasterkaart uit omstreeks 1832, toen de Haanmeer en de meertjes ten westen nog niet drooggemaakt waren. Voetpaden zijn aangegeven met stippellijnen.