Willem Jans Dijk

Willem Jans Dijk werd geboren in Burgum op 15 feb. 1881 in een gezin waarvan de vader molenaar en schipper was. Hij stierf te Den Haag op 23 okt. 1970. Vanaf 1896 volgde hij een onderwijzersopleiding te Groningen en was vervolgens onderwijzer te Makkum. Hij trouwde met Hiltje Alkema, dochter van Ynte Alkema, de eigenaar van de werf "Welgelegen" in Makkum. In 1910 kwam hij na enige omzwervingen als onderwijzer in Den Haag, waar het echtpaar bleef wonen. Zijn talent voor tekenen en schilderen ontwikkelde hij als autodidact met adviezen van tegelschilder J. ten Zwege en Dirk Nijland. Omdat zijn woning aan de Van Boetzelaerlaan door de bezetter tot "sperrgebiet" was verklaard, moest hij elders onderdak zoeken en vond dat in Koudum, waar zijn dochter Jacoba woonde die getrouwd was met de huisarts Albert van de Water. Dit echtpaar woonde op Grovestins. Willem Jans Dijk verbleef in de oorlog op Galamadammen bij herbergier Jan de Bos. Na het platbranden van het logement door de Duitsers in 1945, verbleef Dijk nog enige tijd in Molkwerum bij de sluis. Zijn verblijf op Galamadammen benutte hij met het tekenen van de voorbij varende (zeilende) binnenschepen. Het werk van Dijk werd vaak afgedrukt in tijdschriften als de Waterkampioen en Schuttevaer. Veel van de tekeningen die hij bij Galamadammen maakte zijn nu in het bezit van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek. W.J. Dijk, De Schoonheid onzer binnenschepen (Amsterdam, 1963); Sneeker Nieuwsblad (14 mei 1965); Leeuwarder Courant (14 feb. 1961); Friese Koerier (29 Januari 1964) Leeuwarder Courant van (4 Augustus 1965); Jaarboek Fries Scheepvaart Museum (1965), p. 22; het artikel van Jan van de Water in dit album. De foto's zijn ontvangen van Jan van de Water. 

"Gezicht vanaf Grovestins", ingestuurd door Jan van de Water uit Leidschendam. Jan schrijft: Hierbij een foto van een schilderij van mijn grootvader Willem Jans Dijk (geboren in Burgum) en op bijna 90 jarige leeftijd overleden te den Haag in 1970. In de oorlog woonde hij vanaf 1942 op de Galamadammen bij Jan de Bos en na de brand bij de sluiswachter in Molkwerum. Het is het uitzicht vanuit de voortuin van ons huis "de Grovestins". Het geeft wel een goed sfeerbeeld. Alles nog onbebouwd.

Gezicht op de Ooste vanaf Grovestins. (bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl)

Herberg Galamadammen

 

 

 

 

Skûtsjes en tjalken bij Galamadammen (1942-45), bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl

Uit: W.J. Dijk, De Schoonheid onzer binnenschepen (Amsterdam, 1963).