Galamadammen vanuit de lucht

Twee luchtfoto's van Galamadammen. Collectie Histoarysk Koudum. In het verleden was het waterbouwkundig complex bij Galamadammen van belang voor de waterhuishouding en de secundaire kustverdediging d.m.v. de Slaperdijk. Bij de Koudumer Zijl en bij Galamadammen waren sluizen c.q. waterkeringen. Op deze foto's uit het laatst van de jaren vijftig is bij de zuidelijke doorgang nog het restant van een sluis te herkennen. Evenals de vissershokken van Rintje van der Veen, rechts ten noorden van de brug, en Everen de Vries van Warns, links van het vaarwater bijna bij het meertje de Kuilart. De laatste had daar een dichtzet, waarvan de stokken in het water te zien zijn.

Het eilandje is weggegraven toen er een nieuwe brug kwam en de vaarweg is verbreed en verdiept omdat deze tevens moest dienen als stroomkanaal voor het nieuwe Hoogland Gemaal in Staveren.

Boerderij en huis bij Galamadammen omstreeks 1965 toen Jan de Bos er woonde. De fotograaf en inzender, Jan van de Water is een zoon van dokter Van de Water en was vlieger bij de Marine en heeft zo de foto's kunnen maken. De ouders van Jan waren bevriend met het echtpaar De Bos.