Galamadammen, badpaviljoen 'De Morra'

Het is voorjaar 1934, de bouw van het paviljoen 'De Morra' is in volle gang. Jan de Bos liet het bouwen voor het recreatiezwemmen in de Morra aan de zuidkant van de brug. Het geheel werd gebouwd voor f. 2588,- inclusief f. 7,50 voor de te betalen tol voor het passeren van de brug op Galamadammen. Ook Jan de Bos ontkwam niet aan de tol want herbergier en tolgaarder was toen nog Rinze Egberts Hoekstra. Later zou hij zelf de scepter zwaaien in de herberg. Op het dak Hinne de Jong, dan van links naar rechts: Ulbe van der Bank, Tjeerd de Jong, Jan Kemker en Jan de Bos. Toen het gebouwtje klaar was zijn de mannen direct doorgegaan met het bouwen van 24 badhokjes. Twee aparte rijen van elk 12 hokjes, een rij voor de mannen en een voor de vrouwen. Dat kostte De Bos f. 460,- inclusief een spiegeltje voor elk hokje. Na de oorlog is het paviljoen naar de plaats van de verwoestte oude herberg verhuisd. Collectie Hindrik de Jong.

De opening op 19 mei 1934 en daarnaast de advertentie in de Leeuwarder Courant.
Het moet zijn: Galamadammen en J. de Bos
De opname voor deze kaart is waarschijnlijk genomen op de openingsdag van het paviljoen. Rechts de opdruk aan de achterkant van deze kaart, met twee storende fouten in de tekst. Volgens Koopmans in zijn boek Koudum fan doe en no, zijn de drie jongens links vooraan vlnr: Gerrit van Uilke Hoekema, Herman Piers en Gerhard Koopmans. Collectie L. Folkertsma, Joure.
Ter gelegenheid van de opening van het badpaviljoen aan de Galamadammen onder Koudum was Richard Hol uitgenodigd. Op de voorste rij ziet men van links naar rechts Ype v.d Molen en Douwe Ringma. Op de tweede rij van links naar rechts: Anne Pries, Sipke D. de Jong, Frederik de Boer, Rein Bajema, en Jacobus Schaper. Op de achterste rij van links naar rechts: Hylke Roosjen, Uilke Hoekema, Ulfert Hoekema, Sipke Boonstra, Pieter Ringma en Anne Hoekema. Foto en tekst uit de collectie van Gerhard Koopmans bij Tresoar, en aangeleverd door Uulko Gerrits Hoekema.
Het nieuwe paviljoen.
 
Foto links omstreeks 1938 door Jelle Boonstra, schoolmeester te Workum. Foto via Henk Gorter van workum.nl. Rechterfoto: gezicht vanaf de herberg naar de Morra, met links op de achtergrond het badpaviljoen "De Morra" met de bijbehorende dames- en heren kleedhokjes. Het paviljoen is na de oorlog naar de plaats van de oude herberg overgebracht. De twee rijen zwemhokjes zijn nog een tijdlang blijven staan en ook gebruikt. Jurjen Reinstra hield toezicht bij het zwemmen.
Nadat in het laatst van de oorlog de oude herberg door oorlogsgeweld is verwoest, moest er een oplossing gevonden worden. Het paviljoen is toen afgebroken en op de plaats van de oude herberg weer opgebouwd. Niet helemaal een op een, want het is toen iets groter gemaakt en de pannen zijn vervangen door riet.  De auto nadert de brug over de, op het tracé van de aloude Slaperdijk, net aangelegde Tjalke van der Walstraat. Ansichtkaart, uitgave: Hotel Galamadammen; kaart uit de verzameling van L. Folkertsma te Joure.
Gezicht op het paviljoen op de noordoever, op de locatie van de oude herberg. Gezien het telefoonnummer is deze foto van voor 1957. Ansichtkaart beschikbaar gesteld door Durk de Lange uit Leeuwarden.Collectie gemeentearchief. 
Gezicht op de oude brug bij Galamdammen. Ansichtkaart, uit de collectie van Lolke Folkertsma uit Joure. 
Wol gasten, mar niks bestelle !