Wielersport van toen

In het verleden werden door de  plaatselijke kasteleins wielerwedstrijden georganiseerd voor bezitters van een zogenaamde vélocipède. Jelle de Boer uit Koudum kon er wat van. Op 1 september 1874 won hij na een hardnekkigen strijd de prijs bij de Vélocipèden-wedstrijd in Bolsward. Billijkheidshalve moet ik hier bij vermelden, dat Van Delden op de machine van zijn vriend Van Panhuys reed, daar zijn eigen "kar" defect was. (Jelle de Boer is thans [1916] na langdurig verblijf in Amerika weer te koudum woonachtig en Steven van Delden is serdert jaren griffier te Deventer).  Een professional en een amateur reden hier dus in den beslissenden rit, zoals staat te lezen op blz. 39 van het boek George J.M. Hogenkamp, Een halve eeuw wielersport 1867-1917 (uitgegeven in 1917). De informatie op deze pagina is ontvangen van Gerrit Kan te Workum.

Douwe Sjirks de Boer (1861-1926) was een andere plaatselijke favoriet en bekende amateur wielersporter. In de periode 1886-1895 won hij zeven gouden medailles bij plaatselijke wedstrijden in Friesland. Hij was jarenlang agent der Sparbrook rijwielen te Leeuwarden. Ook zijn naam komt voor in het genoemde boek, op blz. 551. Douwe is in Koudum op het kerkhof begraven. Rechts een advertentie uit de Leeuwarder courant van kastelein Auke Quarré die in 1884, zijn eerste jaar in Spoorzicht als opvolger van Jelle de Boer, een wedstrijd organiseerde.