Zeilvereniging De Fluessen

Het bestuur van de zeilvereniging De Fluessen, omstr. 1935. Achter v.l.n.r.: Keimpe van der Meulen, burgemeester Jan Krol Jzn en J.F. May,  Voor v.l.n.r.: Andries Rampion, Harmen Speerstra en Johannes Feenstra (collectie Gerhard Koopmans).

Het artikel links stond in mei 1935 in de Leeuwarder courant.  Uit het andere artikel blijkt dat De Fluessen is opgericht in 1925 en is daarmee na Dorpsbelangen een van de oudste verenigingen van het dorp. Wie ook de rest van het artikel wil lezen vindt het in de Hepkema van 16 april 1937, op delpher.nl (het vervolg staat op pagina 22).

Deze foto, genomen bij een zeilwedstrijd van 'de Fluessen', dateert van 1977. De jongen rechts is Catharinus Oosterhout, in witte jas Tjitte de Vries, met pet Henk (radio) de Vries. It famke op'e foto is Roelie Krul út Warns, skriuwt Catharinus Oosterhout. Watersportvereniging 'de Fluessen' bestaat anno 2019 nog steeds en is al jaren zeer actief bij het organiseren van zeilevenementen en het beheer van de ligplaatsen in de Symkewyk (collectie fam. Henk (radio) de Vries).