Gymnastiekvereniging Fraternitas

Een foto van een gymnastiekdemonstratie die zo te zien plaats vond op een feestterrein bij de zuivelfabriek, want er ligt een schip met de driekleur in de mast links op de achtergrond. Gezien deze locatie, de vele hoedjes in het publiek en de grote belangstelling, zal de foto gemaakt zijn in juli 1930 tijdens het groots opgezette 40 jarig jubileum van de Christelijke fanfare 'Looft den Heer'. In die tijd had Koudum een Gymnastiekvereniging genaamd 'Fraternitas', die volgens een krantenverslag heeft opgetreden bij de festiviteiten (Nieuwsblad van Friesland 25 juli 1930). De man meest rechts van de drie in het midden met de handen in het gras is Hindrik J. Wiersma. De tweede man van rechts, dus die de benen vasthoudt, is Sybolt de Jong. Foto uit nalatenschap Sybren en Tiete de Jong.

Blijkbaar was er bij Fraternitas ook een afdeling dames, die ook op die dag hebben opgetreden. Deze en onderstaande foto ontvangen van Jaap Dirks van der Veer te Voorthuizen. Dezelfde foto's zitten ook in een album uit de nalatenschap van Sybren en Tiete de Jong. Hier staat vermeld dat de dame op de brug rechtsonder Jetske de Jong is. 

Op deze foto is duidelijk te zien dat het feest plaatsvond bij de Zuivelfabriek. De boerderij op de achtergrond is Symkewal 1. 

Gymnastiekuitvoering, ongeveer 1936. Linker rij v.v.n.a.: Johannes Hoekema Petrusz. en Klaas Deinum. Middelste rij v.v.n.a.: 3e persoon Sietse Sipkema (met stropdas), Luitzen Siebes Stellingwerf en Sake Woudstra. Rechter rij v.v.n.a.: 4e persoon Wiebe Munniksma en Hendrik de Jong. Ingestuurd door Rein Wiebes Munniksma.