Damclub T.O.G.

De damclub "Tot Onderling Genoegen" te Koudum, opgericht op 18 maart 1935. Het eerste bestuur: A. J. Hornstra, voorzitter, W. Oosterbaan, alg. adjunct, O. Bajema, secretaris, L. van der Meer, penningmeester, J.A. Hoekema, commissaris. Een link naar een PDF van het reglement staat onderaan deze pagina.

Jubileum toernooi T.O.G. op 12 maart 1960. Burgemeester Pasma doet de openingszet aan het bord waarmee het toernooi een aanvang nam. Wybren Oosterbaan (l) tegen Johannes A. Hoekema. Johannes won met 2-0 van Wybren. Bron: Heye J. Hoekema.

Foto van hetzelfde toernooi. V.l.n.r.: Johannes A. Hoekema, J. Smid en Gosse Wielinga. Links op de rug gezien kapper Wybren Oosterbaan. Bron: Heye J. Hoekema.

In de 60er jaren. V.l.n.r.: Johannes van der Wal, Rein van Dijk, Gert Hiemstra, Age Haijtema en Wybren Oosterbaan. Bron: Sietze van der Wal.

Bijlagen