Openbare Lagere School

Eeuwenlang stond de dorpsschool van Koudum bij de kerk. De Openbare lagere School was de voortzetting van deze dorpsschool. In de negentiende eeuw is de Christelijke school opgericht, die later de Openbare overvleugelde in leerlingenaantal. Dat was in 1895 nog niet het geval. In dat jaar kwam er een nieuw schoolgebouw dat op deze pagina getoond wordt. Op bovenstaande foto, genomen vanaf aan punt in de buurt van de kruising van de Westeweg en de huidige Zwarteweg, is rechts de achterzijde van het schoolgebouw te zien met de toenmalige ingang, en de zuidmuur nog zonder grote vensters. De Tjalke van der Walstraat bestond nog niet, op die plek langs de school liep een zandpad. In het midden van de foto het schoolhuis.

Gemeente architect Hendrik Koornstra maakte het bovenstaande document dat in een fles is gestopt en door Sipke R. Feenstra in de zuidelijke eindmuur ingemetseld. Het was even voor Pinksteren1895 en het was erg warm. Vandaar dat iemand anders er nog een Bijbeltekst bij geschreven heeft: Genesis 3 vers 19: In't zweet Uws aanschijns zult gij brood eten; Gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Bij de afbraak in 1988 is dit stuk weer tevoorschijn gekomen. Maar dat was niet de eerste keer. In de Balkster Courant van 3 juli 1952 moet een bericht staan dat de fles gevonden is. Hierover is het een en ander te lezen in het boekje van bovengenoemde Sipke Feenstra: Koudum yn myn bernejierren, op blz. 65. Blijkbaar is de fles toentertijd weer opnieuw ingemetseld. Bovenstaande foto ontvangen van Geertje Remery-van der Veer te Katwijk.

Een bericht uit 1895, het jaar dat de school werd gebouwd. Het lijkt er op dat het gemeentebestuur niet bepaald toeschietelijk is. De wekker: nieuwe bijdragen voor het onderwijs 1878-1896 (jrg 52, no 47, 23 nov. 1895), p. 3.

Foto rechts toont de voorkant van de openbare school kort voordat deze gesloten werd, gezien vanaf de Tjalke van der Walstraat. Op deze locatie staat anno 2016 het kerkelijk gebouw 'Op e Hichte'.

De openbare school gezien vanaf de Túnkersstrjitte en vanaf de zuidkant met het schoolhuis (foto's H. de Jong).