Schoolgebouw Christelijke lagere school en ULO

Het tegeltabeau boven de ingang van de school aan de Nieuweweg. Christelijke school voor lager en Uitgebreid Lager Onderwijs. Nadat de leerlingen verhuisden naar It Grovestinshôf is het pand deels in gebruik genomen als muziekschool en vonden andere maatschappelijke organisaties er een onderdak zoals peuteropvang en maatschappelijk werk. Foto Histoarysk Koudum.

Collectie gemeentearchief.

Uitgave: Drukkerij en Boekhandel Hoekstra Koudum (collectie Folkertsma Joure). Het hek van oude planken op de voorgrond vormt een fraai contrast met het fonkelnieuwe schoolgebouw.

Deze kaart uit 1938 is toegestuurd door Siebren de Vries uit Sneek. De kalveren zijn ongetwijfeld van Lolke Smid.

Het pad vooraan gaat naar de boerderij van Lolke Smid, die op de plaats stond waar nu de garage van Kemker staat. Er staan nu boompjes bij het schoolplein (collectie gemeentearchief).

Christelijke school Koudum juli 1949

Zo stond de school erbij in juli 1949. De kaart is uitgegeven door de fa. gebr. Muizelaar (collectie Piet en Elske Venema-Haitsma bij HK).

Het gebouw van de christelijke school aan de Singelkant. Rechts het lokaal van de 1e klas. Links daarvan de ingang en de lokalen van de ULO. Helemaal links zie je nog de deur van de ULO.

De christelijke school aan de kant van de Nieuweweg. Twee bovenstaande foto's gemaakt eerste helft 60er jaren, door Appie van Dijk te Assen.