ULO schoolfoto 1933

Leerlingen van de ULO in 1933, een foto uit een van de albums van Gerhard Koopmans, die er zelf ook op staat. 
Achterste rij: Pieter Ypma, Christ Drayer, Jelte Harkema, Klaas R. Visser, Klaas D. Visser, Klaas Deinum, Kerst Visser, Gerhard Koopmans. 
2de rij: Fedde de Boer, Otte de Jager, Simon Hendriks, Henny Visser, Hidde Koornstra, Aagje ten Klooster, Harmke Bakker, Annie Bruins.
3de rij: meester Pottjewijd, Sijbren Kooi, Hendrik Postma, Annie de Jong, Annie Visser, Reinskje van der Meer, Pieter H. Drayer, Geert Walda, Eelke Koopmans, Rein Feenstra, meester P Fekkes.
4de rij: Auke de Vries, Simon Kooi, Roel J. de Jong, Bauke Tuinier, Rinske Huitema, Reinskje Beuckens, Jannie Hoekstra, Minne Bouma, Hotske de Jager, Simon Munniksma. 
Voorste rij: Auke de Boer, Harmen Visser, Rinse Visser, Tjitte de Boer, Gerry Bruins, Jacob de Haan, Fimme Stellingwerf, Fekke Bouwstra, Pier Aukema.