Toneeluitvoering Openbare school omstr. 1927

 

Deze foto moet omstreeks 1927 zijn gemaakt. Gerhard Koopmans bezorgde ons de namen (collectie G. Koopmans bij HK). Melle van der Goot schreef, mei 2023, dat de foto in april 1995 is afgedrukt in het tijdschrift Friesland post met als onderschrift: 'Het kinderkoor "Zanglust" uit Koudum voerde de operette "De kleermaker en de kabouters" op. Waarschijnlijk betreft het een aflevering van de rubriek "Fan Fryske Groun", met nostalgische foto's uit het familieweekblad Fen Fryske Groun  dat verscheen van 1926 tot en met 1949.
Achterste rij: Meester Van der Meulen, Lokke Dijkstra, Lieuwe Piers, Frederik de Boer, Hessel de Jong, Pieter Hiemstra, Ype van der Molen, Tjemme Pries, Johanna Koopmans. 
Middelste rij: Froukje Koopmans, Jetske Frankena, Tjitske Reinstra, Martha Wadman, Wopkje van der Meulen, Froukje Reinstra, Ali J. Sluis, Harmke Dijkstra.
Voorste rij: Iebeltje Visser, Immetje van der Veen, Jetske F. van der Wal.